9LDwu3PR9632Iqw8juqb7nWWMPx8jOqe6y7EF21k6fBiHtypOyDHk0ioSxD0
Контактна інформація

y.pasko@kubg.edu.ua

Пасько Ярослав Ігорович

Професор кафедри філософії та релігієзнавства

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософський наук (2009 р.), професор (2011 р.).

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Філософія
 • Історія філософії
 • Філософія права
 • Соціологія
 • Політологія

Біографія

Освіта:

Донецький державний університет (1992 р.); аспірантура Інституту філософії ім.Г.С. СковородиНАН України (1996 р.).

Досвід роботи:

1997 – 2005 рр. – старший викладач та доцент Донецького державного університету управління.

2005 – 2008 рр. – докторант, доцент кафедри філософії Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка,

1999 – 2014 рр. – професор кафедри соціології управління Донецького державного університету управління .

2014 -професор кафедри філософії та релігієзнавства Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

 

Монографії:

 1. Пасько Я.І. Розділ 1. Історія західноєвропейського міста. Глава 1. / Я. Пасько // Історичні виміри західноєвропейського міста // Донецьк: [Гол. ред. О. Михєєва, Донецьк], 2011. – С.5-66.
 2. Пасько Я.І. Розділ 3. Громадянське суспільство як  інтеріоризація центральноєвропейського спадку / Я.І. Пасько // Міжкультурна Європа / Я.І. Пасько // Громадянське суспільство як ціннісний цивілізаційний феномен [Гол. ред. І. Сікорська], Донецьк. – 2014. –С.114-211.

 

Статті:

 1. Пасько Я.І. Світоглядні виміри громадянського суспільства: центральноєвропейський контекст / Я.І. Пасько // Схід: Аналітично-інформаційний журнал – Донецьк, 2013. – 8 (99). – С. 41-49.
 2. Пасько Я.І.  Українські інтелектуали : соціальний маргінес чи інтеріоризація центральноєвропейського культурно-історичного спадку? / Я.І. Пасько // Філософська думка. – К. : 2014. – №2. – С.20-29.
 3. Пасько Я.І. Ціннісно-нормативна легітимація релігії: світоглядні контраверсії / За підсумком круглого столу та 28 Міжнародної наукової конференції / Я.І. Пасько // Науковий вісник [Гол. ред. В.В. Бурега]. – Донецьк, 2011. – Вип.7-8. – С. 35-48.
 4. Пасько Я.І. Українські інтелектуали: Новий клас чи клієнти влади? / Я.І. Пасько // Збірник наукових праць підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії «Громадянське суспільство як здійснення свободи».  [Гол. ред. А.Карась]. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка.  – 2014. – Вип.2. – С. 21-38.
 5. Пасько Я.І. Громадянське суспільство в міжкультурній Європі / Я.І. Пасько // Міжкультурна Європа. Збірник наукових праць ДДУ.  –  2014. – Вип. 3. – С. 21-34.
 6. Пасько Я.І. Управлінські виміри сучасного міста / Я.І. Пасько // Науковий вісник  [Гол. Ред. О.Михєєва]. – Донецьк: ДонДаУ, 2014. – С.11-19.
 7. Пасько Я.І. Українська модель: Інституційна модернізація чи  постколоніальні симуляції?  / Я.І. Пасько / Збірник наукових праць Донецького державного університету у Вінниці. – 2015. – Вип.2. – С.112-121.
 8. Пасько Я.І. Інтелектуали в Центральній Європі: виміри модернізації / Я.І. Пасько // Соціальні зміни в Центральній та Східній Європі. – Збірник наукових праць [ред. М. Козловець]. –Житомир, 2015. – С. 32-49.
 9. Pasko Y. Value-normative legitimating: Identities and Simulations // Person and Identity in the Age of Globalization / The Second conference in the context area of: The Paradigms of Thinking and Conceptions of Knowledge Under the influence of Contemporary Challenges in General, Practical and Applied philosophy. – Lviv, 2011. – P. 34-39.
 10. Pasko Y. Legitimating of Secular and Religious Values in Ukraine /Y. Pasko / Public Religion  in Europe // Cultural Heritage and Contemporary Change.: Ed. Buksinski. Poznan, 2012,  – P. 34-39.
 11. Pasko Y. Genealogies of Post-Soviet Memory: Clash of Discourses / Y. Pasko // The Values of Common European memory. Genealogies of Memory [Ed. Moshowski]:Warsaw, 2013. – P. 66-75.
 12. Pasko Y. Ukrainian memory : Central European Heritage. – Poznan: Poznan Association of the Friends of Science, 2013. – P. 21-29.
 13. Pasko Y. Ukrainian  Intellectuals  : A New Class or Clients of Power? // Identities  and Modernizations [ed. Buksinski]. – Frankfurt  am Main:  Peter Lang, 2014.– P. 61-73. www.peterlang.com
 14. Pasko Y. Ukrainian identity /Y. Pasko // Solidarity [ed. D. Dobzanski]. – Poznan: CRVP. org. 2013. –P. 48-57.
 15. Pasko Y. Ukrainian memory:  A Clash of Discourses / East Analytic and Informative Journal [ed. Biletski], 2015. – P. 22-28/

Homo Soveticus: Social Reconstruction and Historical Versions / Y. Pasko // Central European Heritage. – Logos Journal: Bucharest, 2015. – P.56-61.

 

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах