zFDlriFJJDlibOKNz-ITtIwWq5sqMn6scK_rg9piiOUagUYQ-uXbaJaH2p6P
Контактна інформація

r.martych@kubg.edu.ua

Мартич Руслана Василівна

Доцент кафедри філософії та релігієзнавства

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філософських наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Політологія
 • Політична система світу
 • Політична система України
 • Філософія освіти
 • Соціологія дитинства
 • Соціологія

 

Біографія

Освіта:

Закінчила з відзнакою Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (2008 р.); навчалася там же в аспірантурі (2011 р.)

Досвід роботи:

2014 – до цього часу – доцент кафедри філософії та релігієзнавства Київського університету імені Бориса Грінченка (нині Київського університету столичного імені Бориса Грінченка)

2014 – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини».

2012 р. – викладач кафедри політології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (за сумісництвом).

2011 – 2012 рр. – викладач кафедри соціальних дисциплін Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Професійний і науковий інтерес

Статті:

 1. Мартич Р.В. Генеза розвитку живого у православній традиції / Р.В. Мартич // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 26. – С. 213-217.
 2. Мартич Р.В. Філософсько-релігійна концепція живого в системі поглядів Г.С. Сковороди / Р.В. Мартич // Українська мова і література в школах України. – К., 2015. – № 4. – С. 7-8.
 3. Мартич Р.В. Рецепція біблійної традиції ставлення до живого в середньовічних текстах / Р.В. Мартич. - Режим доступу:http://http://synopsis.kubg.edu.ua. №1 (9), 2015 р.
 4. Мартич Р.В. Концепція живого у філософії Платона і Арістотеля: світоглядно-освітологічний аспект / Р.В. Мартич // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К., 2015. – № 3. – С. 56-61.
 5. Мартич Р.В. Сприйняття ідеї живого в сучасному праволавному дискурсі / Р.В.Мартич // Софія: гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – К., 2015. – № 2. – С. 45-49.
 6. Мартич Р. В. Пізнання. Фідеїзм / Р. В. Мартич // Філософія: словник-довідник: навчальний посібник / За ред. Надольного, І.І. Пилипенка, В.Г. Чернеця. – 3-є вид., доп., випр. І переробл. – К. : НАКККіМ, 2011. – С. 283; 409.
 7. Мартич Р. В. Гуманістичний потенціал східнохристиянських учень про живе / Р.В. Мартич // Зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету − 2016». – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. – Ч. VІІ. – С. 199 – 200.
Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах