u56WOZfUxao6egOmEP9ACwnnysJB5ItugTysZigcgQ_AiXVATCF2O59pEvty
Контактна інформація

y.omelchenko@kubg.edu.ua

Омельченко Юрій Васильович

Доцент кафедри філософії та релігієзнавства

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філософських наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Філософія культури
 • Філософія Середніх віків та доби Відродження
 • Нова філософія XVI-XVIIсторіч
 • Світоглядно-методологічні проблеми сучасного природознавства
 • Метафізика та онтологія
 • Німецька філософія Нового часу

Біографія

Освіта:

 

Київський національний університет ім. Т.Шевченка, філософський факультет (1998 р.)

Аспірантура філософського факультету Київського національного університету ім. Т.Шевченка (2001 р.).

Досвід роботи:

З 2003 р. – до цього часу - кафедра філософії та релігієзнавства Київського столичного університету ім. Б.Грінченка

 

Професійний і науковий інтерес

Статті:

 1. Омельченко Ю.В. Ідеї представників українського правозахисного руху в контексті етики ненасилля  /  Ю.В. Омельченко // Гілея. Науковий вісник. – 2013.  – № 69 (№2). – С.96-501.
 2. Омельченко Ю.В. Правозахисний рух за свободу сумління у 60-80-х рр. ХХ ст. в контексті етики не насилля / Ю.В. Омельченко // Гілея. Науковий вісник. – 2013.  –№70 (№3). – С. 399-404.
 3. Омельченко Ю.В. Правозахисний рух за вільний виїзд із СРСР у контексті етики не насилля / Ю.В. Омельченко // Гілея. Науковий вісник. – 2013. – №71 (№4). – С. 505-509.
 4. Омельченко Ю.В. Масове суспільство у соціально-філософських концепціях кін. 19 – першої половини 20 ст. / Ю.В. Омельченко // Гілея. Науковий вісник, 2013. – №72 (№5) – С. 378-383.
 5. Омельченко Ю.В. Правозахисний рух за свободу переконань в СССР у контексті етики не насилля / Ю.В. Омельченко // Гілея. Науковий вісник, 2013. – №73 (№6) – С. 225-227.
 6. Омельченко Ю. Значение социально-философских идей украинских диссидентов для становления национальной традиции сопротивления тоталитаризму / Ю. Омельченко // Власть и общество. – Тбилиси,2015. – №1 (33). – С. 25-34.
 7. Омельченко Ю. В. Філософія ХХ-ХХІ століть: Імена: Біографічний  словник  / Укладач Ю.В. Омельченко. – К.: Фенікс, 2011. – 212 с.
Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах