Ломачинська
Контактна інформація

i.lomachynska@kubg.edu.ua

Ломачинська Ірина Миколаївна

Професор кафедри філософії та релігієзнавства

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософських наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Німецька класична філософія
 • Історія науки й техніки
 • Філософія
 • Людина в сучасному соціумі
 • Практична логіка
 • Релігієзнавство
 • Нова філософія ХVI-XVIIсторіччя
 • Культурологія
 • Філософія культури
 • Глобалізація культури

Біографія

У 1988 році закінчила з відзнакою Київське училище культури за спеціальністю «Бібліотечна справа». У 1995 році закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філософія».

Наукову діяльність розпочала з аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де у 2001 році захистила кандидатську дисертацію «Православне чернецтво в Україні як суспільний феномен».

З 1999 року працювала викладачем кафедри філософії Українського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. З 2002 року – завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Відкритого міжнародного університету розвитку людини Університету «Україна».

У 2009 році захистила докторську дисертацію «Постать лідера в християнській традиції», а у 2011 році – отримала звання професора.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Автор більше 150 наукових публікацій, з яких – понад 100 наукових статей, п'ять монографій (з яких - дві одноосібні та три колективні) і дев’ять навчальних посібників.

Професійний і науковий інтерес

Монографії:

 • Ломачинська І.М., Загурська С.А. Гендерний вимір владних комунікацій: Монографія. Біла Церква, 2014. 206 с.
 • Ломачинська, І.М. Монастирі України: Монографія. Київ: Балтія-Друк, 2015. 208 с.
 • Ломачинська І.М. Інформаційна війна як фактор реалізації сучасної геополітики. Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурологічний аспекти: Монографія. Київ: Університет «Україна», 2015. С.196 - 218
 • Ломачинська, І.М. Вплив релігійного лідерства на формування ціннісних засад національної пам’яті. Складні питання історичної пам’яті у парадигмі діалогічності культур: Колективна монографія. Білосток: Білоруське історичне товариство, 2019. С.188 – 203
 • Lomachynska I. , Lomachinsky B. Culture of knowledge management at a modern university. Quality of University Education: Educological Discourse: collective monograph / Ed. V. Ogneviuk. Prague: Oktan Print, 2022. pр.190-210

Статті:

 • Lomachinska I., Martych R. Religious Education in the European Educational Space: Social and Cultural Context. Studia Warmińskie. 2021, 58, Р.173 - 187
 • Horban О., Babenko L., Lomachinska I., Hura O., Martych R. A knowledge management culture in the european higher education system. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 3. Р.173-177. Scopus
 • Kovalchuk N., Zosim О., Ovsiankina L., Lomachinska I., Rykhlitska O. Features of Sacred Music in the Context of the Ukrainian Baroque. Features of Sacred Music in the Context of the Ukrainian Baroque. Religions. 2022, 13: 88.
 • Ломачинська І.М. Ґенеза гендерної ідеології епохи Середньовіччя. Вісник Львівського університету: Сер. Філософсько-політологічні студії. 2017. 13. С.80-87
 • Ломачинська І.М. Моральна сутність постаті пастиря у східно-християнській традиції. Вісник Львівського університету: Сер. Філософсько-політологічні студії. 13. С.50-57.
 • Ломачинська І.М. Ідея пастирства у богословській думці: ґенеза та реалії сьогодення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Сер. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2017. Вип. 38.
 • Ломачинська, І.М. Інформаційні війни як засіб маніпулювання інформаційними системами в епоху глобальних викликів сучасності. Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса: Вид.-во Нац. Ун.-ту «Одеська юридична академія», 2018. Вип. 22.
 • Ломачинська І.М. Ідейні засади економічної діяльності православних монастирів в Україні. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Сер. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 39. С. 24-32
 • Lomachinska I., Khrypko S., Iatsenko G. Value orientations of information culture as a key factor of society information security. Схід. 5. С. 34-38
 • Lomachinska I., Khrypko S., Iatsenko G. The ideological sources of religious leadership in Ukrainian cultural space. Схід. 2019. 3. С.84 - 88
 • Lomachinska I., Khrypko S., Iatsenko G. Тransformation of Ukrainian name-giving process:historical analysis. Схід. 4. С.68 - 74
 • Ломачинська І.М. Світоглядна сутність феномену інформаційної культури в контексті глобалізаційних викликів сучасності. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 1. С.61 - 85
 • Ломачинська І.М. Психологія масової свідомості у християнському
  релігійному лідерстві. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 2019. Сер. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія (40). - С. 9-17
 • Ломачинська І.М., Ломачинський Б.Г. Роль інформаційної культури у регулюванні соціальних інформаційних систем. Вісник Львівського університету. Сер. Філос.-політолог. студії. 2020. Вип. 29. С. 90 – 97 DOI:
 • Ломачинська І.М., Ломачинський Б.Г. Функціональна спрямованість інформаційної культури. Вісник Львівського університету. Сер. Філос.-політолог. студії. 2020. Вип.30. С. 77 – 93 DOI:
 • Ломачинська І.М., Ломачинський Б.Г. Інформаційна культура педагога в системі релігієзнавчої освіти. Освітологічний дискурс. Вип. 4. С.1-14
 • Ломачинська І.М. Ужва В.О. Релігійна освіта в Україні: проблеми та перспективи. The Caucasus. 2020. Вип. 38. С.68 – 72
 • Lomachinska , Grebenyuk P. The phenomenon of missionary activity of Christian churches in the virtual space. Схід. 2020. № 5 (169). С.54 – 59
 • Ломачинська І.М., Ломачинський Б.Г. Роль інформаційної культури в системі управління знаннями університету. Освітологічний дискурс. 1(32)
 • Ломачинська І.М., Донець О.Б. Генеза містико-інтуїтивних практик у християнських релігійно-філософських традиціях епохи Середньовіччя. Вісник Львівського університету. Сер. Філос.-політолог. студії. С.86 - 92
 • Ломачинська І.М., Донець О.Б. Містико-інтуїтивні практики дзен-буддизму. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. «Філософія», 43. С.83 – 88
 • Lomachinska , Deinega E., Donets O. The religious factors of the Ukrainian mentality formation. 2021. СХІД. 1 (3). С.34 - 39
 • Ломачинська І.М., Дейнега Є.О., Ужва В.О. Місія соціального служіння у богословському освітньому дискурсі. Освітній дискурс: зб. наук. праць. 38 (11 - 12). С.85 – 95
 • Ломачинська І.М., Ломачинський Б.Г. Роль медіакультури в інформаційних війнах сучасності. 2022. 3(3). С.66 - 73
 • Lomachinska І. The phenomenon of military chaplaincy in the spiritual and worldview paradigm of modern Ukraine. 2022. 3(4). С. 36 - 42
Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах