5ak8-vIHBfLSdroVXvchjcEVEFC4AhNzsequqwrgBn97P7R-0DieVu6botOD
Контактна інформація

o.aleksandrova@kubg.edu.ua

Александрова Олена Станіславівна

Професор кафедри філософії та релігієзнавства

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософських наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Філософія
  • Історія зарубіжної культури
  • Історія міфології
  • Основи культурології
  • Соціальна філософія
  • Зміст і структура наукових досліджень з фаху (для аспірантів)
  • Соціальна філософія та філософія історії (для аспірантів)
  • Релігієзнавство (для аспірантів)
  • Філософія освіти (для аспірантів)

Біографія

Освіта:

2000р. -Запорізький державний університет, спеціальність "Історія", кваліфікація "Вчитель історії і суспільствознавства" (з відзнакою);

2003р. -Запорізький державний університет, факультет післядипломної освіти, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", кваліфікація "Економіст-менеджер";

2004 р. -Запорізький державний університет, факультет післядипломної освіти, спеціальність "Психологія", кваліфікація "Психолог";

2000 -2003 рр. -аспірантура зі спеціальності 09.00.03 -соціальна філософія та філософія історії;

Досвід роботи:

2003-2011рр. -Запорізький національний університет, асистент, доцент, професор кафедри філософії; Центр досліджень проблем конкуренції -заступник директора;

2005-2008рр. -вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Запорізького національного університету;

з 2012 р.по 2016 Інститут суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, професор, завідувач кафедри філософії.

            з 2016 по теперішній час - декан Факультету суспільно-гуманітарних наук Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Професійний і науковий інтерес

Монографії:

1.Александрова Е.С. Глава 3. подраздел 3.5. Атрибуты среднего класса: конкуренция и партнерство (С. 276-295). Глава 5.подраздел 5.4. Местное самоуправление как условие становлення гражданскогообщества (С. 528-545) / Е.С. Александрова  // Гражданское общество в эпохутотальнойглобализации : монографія [науч. ред. проф. И.И. Кальной, доц. А.В. Горбань]. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2011. –  648 с.

2. Aleksandrova Olena, Bondar Tatiana, Martirosyan Olena. Peculiarities of the Social Structure and the Formation of the Middle Class in the Transitional Society Environment (after the example of Ukraine and Russia) –  P. 176-189 /  Olena Aleksandrova, Tatiana Bondar, Olena Martirosyan // Modern socio-political processes in Russia, Europe states and in the World / ed. by D. Pukas. – Stuttgart, ORT Publishing, 2012. – 208 p.

3. Александрова Е.С. Ответственность человека в условиях развития общества (С. 312-325) / Е.С. Александрова // Феномен ответственности в мире тотальной глобализации: монография / Науч. ред. И.И. Кальной, А.В. Горбань. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013. – 416 с.

Статті:

4. Александрова О.С. До проблеми визначення сутності діалогу як соціокультурного явища / О.С. Александрова // Гілея: науковий вісник / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. –  Випуск 43. – С. 225-234.

5. Александрова О.С. Середній клас як фактор забезпечення стабільності в сучасній Україні / О.С. Александрова // Гілея: науковий вісник / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. –  Випуск 44. – С. 350-358.

6. Александрова О.С. Вимоги до соціального консенсусу та основні його види / О.С. Александрова //Гілея: науковий вісник / Гол. ред. В.М. Вашкевич. –  Спецвипуск. – К.: ВІР УАН, 2011. –   С. 245-252.

7. Александрова О.С. Умови і специфіка діалогу як соціокультурного феномена / О.С. Александрова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова.  – 2011. – Випуск 44. – Запоріжжя: ЗДІА. – С. 31-38.

8. Александрова О.С. Межі й антиподи толерантності як суперечливої суспільної цінності / О.С. Александрова // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2011. – Випуск 1 (75) січень-лютий. – Дніпропетровськ: ДНУ. – С. 54-59.

9. Александрова О.С. Сутність, джерела і умови становлення суспільної злагоди: соціально-філософський аналіз / О.С. Александрова // Гілея: науковий вісник / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. –  Випуск 46. – С. 256-264.

10. Александрова О.С. Специфіка становлення середнього класу в сучасному українському  суспільстві / О.С. Александрова // Гілея: науковий вісник / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. –  Випуск 47. – С. 277-285.

11. Александрова О.С. Модернізація соціальної політики як фактор формування середнього класу в  сучасному українському суспільстві / О.С. Александрова // Гілея: науковий вісник / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. –  Випуск 48. – С. 364-373. 

12. Александрова О.С. Суспільна злагода як результат оптимальної взаємодії конкуренції і партнерства в процесі становлення середнього класу в Україні / О.С. Александрова // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2011. – Випуск 4 (78) липень-серпень. – Дніпропетровськ: ДНУ. – С. 27-32.

13. Александрова О.С. Сутність, проблеми і перспективи розвитку місцевого самоврядування в сучасній Україні: соціально-філософський аналіз / О.С. Александрова // Гілея: науковий вісник / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. –  Випуск 50. – С. 408-415.

14. Александрова О.С. Архетипи і ментальність як онова єдності конкуренції і партнерства в державно-суспільному розвитку Україні / О.С. Александрова // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління : Спеціальний випуск. –  Х.: Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2011.  –  С. 209-216. 

15. Александрова О.С. Ахіллесова п’ята середнього класу суспільства перехідного періоду / О.С. Александрова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Том 25 (64). – № 3. – Симферополь 2012. –  С. 55-61.

16. Александрова Олена. Цінності середнього класу і сучасна концепція освіти / Олена Александрова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. –  2012. – № 3-4. – С. 9-15.

17. Александрова О.С. Середній клас як умова стабільності суспільства / О.С. Александрова // Гілея: науковий вісник / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. –  Випуск 75. – С. 231-234.

18.Александрова О.С. Трансформація феномена дитинства в сучасному суспільстві / О.С. Александрова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 79 (№ 12). – С. 179-182.

19. Aleksandrova Olena. Genesis of the Middle Class in Modern Ukrainian Society / Olena Aleksandrova // Філософія освіти.  – 2013. – № 2 (13). – С. 42-51.

20.Александрова Е.С. Особенности эволюции Homo Sapiens и перспективы развития человечества // Научный вестник Магнитогорского филиала  РАНХГиГС (Российской академии народного хозяйства и государственно        службы при Президенте Российской Федерации).  – 2015. – № 2. – С. 25-40.

21Александрова О.С. Корпоративна культура як чинник становлення і розвитку сучасного університету / О.С. Александрова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. – 2015. – Випуск 3. – С. 21-26.

22.AleksandrovaOlena. Ukrainian Middle Class: Silent Minority or Influential Majority? The Strategy of Ukrainian Reforms / Olena Aleksandrova // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. –№ 1 (4).

23.Александрова О. Морган Льюіс Генрі  / О. Александрова // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник  для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 766 с. – С. 451-453.  (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації).

24. Александрова О. Роттердамський Еразм  / О. Александрова // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник  для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 766 с. – С. 569-571. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації).

25. Александрова О. Лютер Мартін  / О. Александрова // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник  для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 766 с. – С. 395-397. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації).

26.Александрова О. Кальвін Жан / О. Александрова // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник  для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 766 с. – С. 270-272. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації).

27.Александрова О. Мюнцер Томас / О. Александрова // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник  для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 766 с. – С. 464-465. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації).

28.Александрова О. Місцеве врядування / О. Александрова, В. Смолін  // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації  / За наук. ред. д-ра політ.н. Н.М. Хоми  [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 779 с. – С. 394-395. (Рекомендовано Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № 23/2 від 27.02. 2014 р.).

29.Александрова О. Соціальний капітал / О. Александрова, В. Варинський // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації  / За наук. ред. д-ра політ.н. Н.М. Хоми  [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 779 с. – С. 623-624. (Рекомендовано Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № 23/2 від 27.02. 2014 р.).

30.Александрова О. Транснаціональний капіталістичний клас / О. Александрова  // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації  / За наук. ред. д-ра політ.н. Н.М. Хоми  [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 779 с. – С. 699-700. (Рекомендовано Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № 23/2 від 27.02. 2014 р.).

31.Александрова О. Клас інтелектуалів / О. Александрова // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації  / За наук. ред. д-ра політ.н. Н.М. Хоми  [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 779 с. – С. 303-305. (Рекомендовано Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № 23/2 від 27.02. 2014 р.).

32.Александрова О. Нижчий клас / О. Александрова // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації  / За наук. ред. д-ра політ.н. Н.М. Хоми  [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 779 с. – С. 437-438. (Рекомендовано Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № 23/2 від 27.02. 2014 р.).

33.Александрова О. Середній клас  / О. Александрова // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації  / За наук. ред. д-ра політ.н. Н.М. Хоми  [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 779 с. – С. 599-600. (Рекомендовано Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № 23/2 від 27.02. 2014 р.).

Відзнаки за наукову діяльність:

Грамота Національної академії наукУкраїни за монографію "Конкуренція: благо чи зло. Специфіка і тенденції розвитку" (у співавторстві, 2007р.), Грамота Національної академії наук України за монографію "Специфіка становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства" (2009р.), стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2008 -2010рр.), грамоти Запорізького національного університету за активну наукову діяльність (2006р., 2008р., 2009р., 2010р.), грамота Київського університету імені Бориса Грінченка (2013 р.), грамота МОН України (2014)

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах