Практичні заняття з історії філософії

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Мета — закладення основ філософського світогляду, формування плюралізму думок, виявлення впливу базових концепцій філософії на сучасний світогляд, набуття студентами навичок роботи з текстами.

Місце проведення практичних занять — Центр критичного мислення.

 

Види робіт

Зміст робіт

Результат

 1

Вступ.

  • знайомство зі змістом практичних занять
  • правила проведення практичних занять
  • техніка безпеки під час практичних занять

Ознайомлення зі змістом, метою і правилами практичних занять

2

Філософія як вищий тип світогляду. Історія філософії як наука. Плюралізм думок як невід’ємна частина формування філософії.

Формування філософського світогляду як багатоманітного явища, що включає в себе критичне мислення та активну рефлексію, саморефлексію;

Створення плюралізму думок у власних поглядах з опорою на ідеї видатних постатей.

Основи філософського світогляду, плюральність думок, заснованих на критичному мисленні класичних ідей.

3

Теоретичні та практичні засади давньоіндійських вчень в минулому та їх віддзеркалення у сучасних практиках. 

Аналіз давньоіндійських текстів та розгортання вчень в історичному дискурсі;

Дослідження сучасного втілення давньоіндійських практик з допомогою відеоматеріалів, бесід з представниками практик.

Знайомство з давньоіндійськими релігійно-філософськими текстами;

Участь в практиках, заснованих на давньоіндійських вченнях.

4

Становлення філософії в Китаї. Китайська натурфілософія: витоки та сучасне трактування.

Аналіз давньокитайських текстів;

Дослідження трактування китайської натурфілософії у сучасному світі.

Знайомство з давньокитайськими філософськими текстами;

Виявлення в сучасних моральних практиках давньокитайських етичних засад.

5

Перший філософський напрямок давньогрецької філософії. Філософія числа Піфагора.

Розгляд концепцій античної натурфілософії на прикладах текстів, що збереглися;

Дослідження філософії числа, аналіз втілення філософії Піфагора у різних галузях життя людини.

Виявлення основ натурфілософії в світогляді сучасної людини;

Практичні навички з нумерології.

6

Софістична філософія. Софісти, софізми.                        

Дослідження формування феномену софістики;

Розбір софізмів;

Аналіз використання софізмів у журналістиці, політиці, менеджменті.

Вирішення софізмів;

Практичне застосування софізмів у журналістиці, політиці, менеджменті.

 

Факультет у соціальних мережах