Протокол №5 засідання кафедри 18 грудня 2018 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ПРОТОКОЛ № 5
засідання кафедри філософії

м. Київ                                                                               18 грудня 2018 р.


 Порядок денний:

1. Підготовка до зимової екзаменаційної сесії.
2. Про хід профорієнтаційної роботи.
3. Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт з філософії, соціології, політології.
4. Звіт про стажування доц. Овсянкіної Л.А.
5. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Додонова Р.О. про підготовку до зимової екзаменаційної сесії. Необхідно проконтролювати наявність на сайті кафедри всіх програм іспитів, їх відповідність РНП навчальних курсів. У випадках, коли іспит приймають декілька викладачів, необхідно укласти спільні білети з теоретичними питаннями та тестами, при цьому кількість завдань має бути пропорційною співвідношенню аудиторного навантаження.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію завідувача кафедри взяти до відома та виконання.
2. Розмістити в інтернеті оновлені програми іспитів.
3. Затвердити білети до іспитів зимової екзаменаційної сесії.

2. СЛУХАЛИ:
Купрій Т.Г. повідомила про хід профорієнтаційної роботи, згадала про проведені рекламно-агітаційні заходи: «ДопитливихDay» у торговому центрі «Караван», День відкритих дверей на Історико-філософському факультеті 08.12.18, студентську агітацію в середніх школах спеціальності «Політологія». Прохання кураторам та викладачам, що ведуть заняття на спеціальностях «Філософія» та «Політологія» звернутися до студентів з роз’ясненням важливості профорієнтаційної роботи на зимових канікулах під час зустрічі випускників у своїх школах.


УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома та виконання.
2. Провести презентацію спеціальностей кафедри 20.12.18 р. на Дні відкритих дверей ІФФ.

3. СЛУХАЛИ:
Додонову В.І. про підготовку студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт з філософії, соціології, політології. Повідомила про те, що студентка 4 курсу спеціальності «Філософія» Малецька М.О. подала роботу «Місце відеогри у житті студентської молоді: соціологічний аналіз»; студентка 4 курсу спеціальності «Філософія» Слободяник К.В. подала роботу «Волонтерський молодіжний рух як соціокультурний феномен (досвід емпіричної розвідки)» - на конкурс студентських робіт з соціології.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати названі роботи до участі у першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з соціології.

4. СЛУХАЛИ:
Овсянкіну Л.А. про результати стажування на кафедрі етики та естетики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (звіт додається).
Овсянкіна Л.А. пройшла стажування на кафедри етики та естетики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з 5.11.2018 р. по 5.12.2018 р. У звіті про результати стажування познайомила викладачів кафедри філософії з досвідом роботи кафедри етики та естетики, зокрема, із програмами нормативних дисциплін та спецкурсів. У процесі стажування Овсянкіна Л.А. ознайомилася із науковими публікаціями членів кафедри; відвідала лекційні та семінарські заняття колег; виступила на засіданні кафедри із доповіддю «Морально-етичні проблеми ділової комунікації»; підготувала розділ до колективної монографії «Історична пам’ять як консолідуючий чинник формування системи духовно-моральних цінностей українського народу»; взяла участь у проведенні VIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі», підготувала чотири наукові доповіді студентів. Результати цієї конференції були обговорені та позитивно оцінені на засіданні кафедри етики та естетики.

ВИСТУПИЛИ:
Ковальчук Н.Д. задала питання про перспективні форми співробітництва з кафедрою етики та естетики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Додонов Р.О. додав до звіту, що прямим наслідком стажування доц. Овсянкіної Л.А. стала участь 14 студентів-філософів у роботі VIIІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі» (29 листопада 2018 року), про що на ім’я декана ІФФ надійшов лист від завідувача кафедри Т.І. Андрущенко.

УХВАЛИЛИ:
Програма стажування виконана в повному обсязі, звіт Овсянкіної Л.А. схвалено на засіданні кафедри філософії. Позитивні відгуки наукового консультанта засвідчують достатній професійний рівень та досвід викладацької роботи.

 


Завідувач кафедри філософії                           Р.О. Додонов


Секретар кафедри філософії                            М.О. Малецька

Факультет у соціальних мережах