Протокол №4 засідання кафедри 20 листопада 2018 року

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ПРОТОКОЛ № 4
засідання кафедри філософії

м. Київ                                                           20 листопада 2018 р.


Порядок денний:
1. Затвердження тем магістерських робіт студентів спеціальності «Філософія».
2. Затвердження тем бакалаврських робіт спеціальності «Філософія».
3. Затвердження тем курсових робіт студентів другого курсу спеціальності «Філософія».
4. Про хід підготовки колективної монографії за темою кафедральної науково-дослідницької роботи.
5. Про заповнення Індивідуального плану викладачів в електронному вигляді.
6. Про затвердження експертного висновку кафедри філософії про результати наукової експертизи ЕНК «Сакральне мистецтво».
7. Відгук на автореферат дисертації Поповича Василя Михайловича «Взаємозв’язок соціального вчення православних Церков і богословської освіти в Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство.
8. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Додонова Р.О. про теми магістерських робіт студентів спеціальності «Філософія».

УХВАЛИЛИ:
Затвердити теми магістерських робіт студентів спеціальності «Філософія».

2. СЛУХАЛИ:
Додонова Р.О. про теми бакалаврських робіт студентів спеціальності «Філософія».

УХВАЛИЛИ:
Затвердити теми бакалаврських робіт студентів спеціальності «Філософія».

3. СЛУХАЛИ:
Додонова Р.О. про затвердження тем курсових робіт студентів другого курсу спеціальності «Філософія».

УХВАЛИЛИ:
Затвердити теми курсових робіт студентів другого курсу спеціальності «Філософія».

4. СЛУХАЛИ:
Додонова Р.О. про результати підготовки колективної монографії за темою «Історична пам’ять у парадигмі діалогічності української культури».

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити структуру колективної монографії: 3 частини.
2. Зобов’язати всіх співавторів терміново подати відповідні розділи до колективної монографії для затвердження наукової праці Вченою радою.

5. СЛУХАЛИ:
Додонова Р.О. про нову електронну форму заповнення Індивідуальних планів викладачів кафедри. До 29.11.2018 необхідно заповнити електронні Індивідуальні плани за І та ІІ семестр обсягом 1548 годин та за необхідністю проставити відмітку про виконання.

УХВАЛИЛИ:
Прийняти інформацію завідувача кафедри до відома та виконання.

6. СЛУХАЛИ:
Додонова Р.О. про результати наукової експертизи ЕНК «Сакральне мистецтво», розробленого проф. Ломачинською І.М. (експерти: доц. Купрій Т.Г. та доц. Хрипко С.А.)

УХВАЛИЛИ:
Затвердити експертний висновок кафедри філософії та подати клопотання про проведення структурно-функціональної експертизи ЕНК з метою сертифікації.

7. СЛУХАЛИ:
Титаренко В.В. про відгук на автореферат дисертації Поповича Василя Михайловича «Взаємозв’язок соціального вчення православних Церков і богословської освіти в Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство (Додаток 1).

УХВАЛИЛИ:
Затвердити відгук на автореферат дисертації Поповича Василя Михайловича «Взаємозв’язок соціального вчення православних Церков і богословської освіти в Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство.

 

Завідувач кафедри філософії                                       Р.О. Додонов


Секретар кафедри філософії                                       М.О. Малецька

 

Факультет у соціальних мережах