Протокол №3 засідання кафедри 23 жовтня 2018 року

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                     23 жовтня 2018 р.

 

Порядок денний:

1. Затвердження графіку індивідуальних консультацій викладачів кафедри на І семестр 2018-2019 н.р.

2. Відрахування у зв’язку із закінченням терміну навчання та дії договорів з наукової спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» П’ятницького Андрія Геннадійовича; з наукової спеціальності 09.00.10 «Філософія освіти» Магея Максима Миколайовича.

3. Про зміну наукового керівництва аспіранта Гребенюка Петра Михайловича.

4. Про підготовку колективної монографії за тематикою кафедральної наукової теми «Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи ХХ-ХХІ століття у парадигмі діалогічності української культури».

5. Про направлення на стажування кандидата філософських наук, доцента, доцента кафедри філософії Хрипко С.А.

6. Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантам І року навчання.

7.Різне.

 

 

1. СЛУХАЛИ:
Додонова Р.О. про затвердження графіку індивідуальних консультацій викладачів кафедри на І семестр 2018-2019 н.р.

 

УХВАЛИЛИ:
Затвердити графік індивідуальних консультацій викладачів кафедри на І семестр 2018-2019 н.р.

2. СЛУХАЛИ:Додонова Р.О. про відрахування аспірантів П’ятницького А.Г. та Магея М.М. у зв’язку з закінченням терміну навчання та дій договорів.

УХВАЛИЛИ:
1. Клопотати перед вченою радою історико-філософського факультету щодо відрахування з 03.11.18 р. у зв’язку із завершенням терміну навчання аспіранта наукової спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історіїП’ятницького Андрія Геннадійовича;
2. Клопотати перед вченою радою історико-філософського факультету щодо відрахування з 03.11.18 р. у зв’язку із завершенням терміну навчання аспірантаз наукової спеціальності 09.00.10 – філософія освіти Магея Максима Миколайовича.

3. СЛУХАЛИ:
Горбаня О.В. про зміну наукового керівництва аспіранта Гребенюка Петра Михайловича.

УХВАЛИЛИ:
Призначити науковим керівником аспіранта Гребенюка Петра Михайловича Ломачинську І.М., доктора філософських наук, професора.

4. СЛУХАЛИ:
Додонова Р.О. про хід підготовки колективної монографії за тематикою кафедральної наукової теми «Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи ХХ-ХХІ століття у парадигмі діалогічності української культури».

УХВАЛИЛИ:
Зобов’язати усіх співавторів колективної монографії представити тему свого дослідження та коротку анотацію.

5. СЛУХАЛИ:
Додонова Р.О., завідувача кафедри про направлення на стажування кандидата філософських наук, доцента, доцента кафедри філософії Хрипко С.А. до Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Відділення релігієзнавства з 20.11.2018 по 20.12.2018.

УХВАЛИЛИ:
1. Згідно з Планом підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування) науково-педагогічних працівників Університету Грінченка на 2018-2019 навчальний рік направити кандидата філософських наук, доцента, доцента кафедри філософії Хрипко С.А. до Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Відділення релігієзнавства з 20.11.2018 по 20.12.2018 без відриву від виробництва.
Затвердити програму стажування.

6. СЛУХАЛИ:
Александрову О.С., наукового керівника аспірантки 1 року навчання спеціальності 033 «Філософія» Безпрозванної Т.А., про затвердження теми її дисертаційного дослідження.

 

УХВАЛИЛИ:
Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки 1 року навчання спеціальності 033 «Філософія» Безпрозванної Т.А. у наступному формулюванні: «Гроші як чинник самоідентифікації людини».

 

Завідувач кафедри філософії                                                           Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри філософії                                                  М.О. Малецька

 

 

 

 

 

 

Факультет у соціальних мережах