Протокол №8 засідання кафедри 25 січня 2017 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 8

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                     25 січня 2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 • Про напрямки реалізації нової освітньої стратегії Університету в діяльності кафедри філософії.
 • Про затвердження уточненого плану наукової роботи кафедри філософії на друге півріччя 2016-2017 н.р.
 • Про план роботи кафедри філософії з надання додаткових освітніх послуг.
 • Про підготовку студентів спеціальності «філософія» до Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії.
 • Про стан підготовки робочих навчальних програм другого півріччя 2016-2017 н.р.
 • Про затвердження білетів на навчальний період другого півріччя 2016-2017 н.р.
 • Про затвердження програм стажування викладачів кафедри (березень-квітень 2017 року)
 • Про затвердження переліку дисциплін, які передбачають режим дистанційного навчання 50/50 у другому півріччі 2016-2017 н.р.
 • Різне.

І. СЛУХАЛИ:

Александрову О.С. д.філос.н. проф., Ломачинську І.М. д.філос.н. проф., про напрямки реалізації нової освітньої стратегії Університету в діяльності кафедри філософії

УХВАЛИЛИ:

Сформувати план застосування інтерактивних методів навчання для формування аналітичних компетентностей студентів спеціальності «філософія».

ІІ. СЛУХАЛИ:

Паська Я.І. .філос.н. проф., про затвердження уточненого плану наукової роботи кафедри філософії на друге півріччя 2016-2017 н.р.

ВИСТУПИЛИ: Александрова О.С. д.філос.н, проф. з уточненнями щодо плану наукової роботи.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити уточнений план наукової роботи кафедри філософії на друге півріччя 2016-2017 н.р.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Бондар Т.І. к.філос.н., доц.. про план роботи кафедри філософії з надання додаткових освітніх послуг.

УХВАЛИЛИ:

План потребує доопрацювання відповідно до вимог нової освітньої стратегії.

ІV. СЛУХАЛИ:

Ковальчук Н.Д. д.філос.н. проф., про про результати І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «філософія»

УХВАЛИЛИ:

 • Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 навчальному році» від 09.11.2016 року № 1495, було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «філософія», який відбувся 23 січня 2017 року. У І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «філософія» взяли участь 8 студентів. За результатами проведеної роботи рішенням журі рекомендовано до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «філософія» наступних студентів:
 • Гуменюк Марія Ігорівна, 3 курс (1 місце);
 • Самборська Дарія Русланівна, 4 курс (2 місце);
 • Лазебник Катерина Сергіївна, 2 курс (3 місце).

V. СЛУХАЛИ:

Овсянкіну Л.А. к.філос.н., доц.. про стан підготовки робочих навчальних програм другого півріччя  2016-2017 н.р

 

УХВАЛИЛИ:

До 3 лютого 2017 року фаховим викладачам провести детальний аналіз оформлення робочих навчальних програм другого півріччя  2016-2017 н.р. для їх подальшого затвердження

VІ. СЛУХАЛИ:

Овсянкіну Л.А. к.філос.н., доц.. про затвердження білетів на навчальний період  другого півріччя  2016-2017 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити білети іспитових дисциплін другого півріччя  2016-2017 н.р. означеним протоколом.

VІІ. СЛУХАЛИ:

Ломачинську І.М., д.філос.н., проф.., Купрій Т.Г., к.іст.н., доц., про затвердження програм стажування викладачів кафедри (березень-квітень 2017 року).

УХВАЛИЛИ:

Згідно З Планом підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування) науково-педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка на 2016 – 2017 навчальний рік направити на стажування та затвердити програми стажування наступному професорсько-викладацькому складу кафедри філософії:

 • завідувачу кафедри філософії, доктору філософських наук, професору Ломачинській Ірині Миколаївні;
 • професору кафедри філософії, доктору філософських наук, професору Горбаню Олександру Володимировичу;
 • професору кафедри філософії, доктору філософських наук, професору Ковальчук Наталії Дмитрівні;
 • професору кафедри філософії, доктору філософських наук, професору Паську Ярославу Ігоровичу;
 • доценту кафедри філософії, кандидату історичних наук, доценту Купрій Тетяні Георгіївні;
 • доценту кафедри філософії, кандидату філософських наук Мартич Руслані Василівні.

VIII. СЛУХАЛИ: Ломачинську І.М., Ковальчук Н.Д., Овсянкіну Л.А. про затвердження переліку дисциплін, які передбачають режим    дистанційного навчання 50/50 у другому півріччі 2016-2017 н.р.

УХВАЛИЛИ:

 • затвердити викладання дисципліни «Історія української культури» у форматі електронного курсу, розробленого д.ф.н., проф. Ковальчук Н. Д. для студентів педагогічних спеціальностей, у наступному співвідношенні: 50% (дистанційна робота), 50% (аудиторна робота).

ПІБ викладача

Назва

дисципліни,

спеціальність

Курс

Семестр

К-ть. ауд. годин

К-ть год. дистан.

Посилання на ЕНК

Ковальчук Наталія Дмитрівна

Історія української культури

1

2

16

16

http://e-learning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=309

Голосували: «за» -  - 13, «проти» - 0.

 • УХВАЛИЛИ: затвердити викладання дисципліни «Філософія» у форматі електронного курсу, розробленого к. ф. н., доцентом Овсянкіною Л. А. для студентів зі спеціальності «Історія», у наступному співвідношенні: 50% (дистанційна робота), 50% (аудиторна робота).

ПІБ викладача

Назва

дисципліни,

спеціальність

Курс

Семестр

К-ть. ауд. годин

К-ть год. дистан.

Посилання на ЕНК

Овсянкіна Людмила Анатоліївна

Філософія

3

6

16

16

http://e-learning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=74

Голосували: «за» -  - 13, «проти» - 0.

 • УХВАЛИЛИ: затвердити викладання дисципліни «Соціологія освіти», розробленого к. і. н., доцентом Купрій Т.Г. для студентів зі спеціальності «Літературна творчість» та «Фізичне виховання», у наступному співвідношенні: 50% (дистанційна робота), 50% (аудиторна робота).

ПІБ викладача

Назва

дисципліни,

спеціальність

Курс

Семестр

К-ть. ауд. годин

К-ть год. дистан.

Посилання на ЕНК

Купрій Тетяна Георгіївна

Соціологія освіти

5

10

10

10

http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=63

Факультет у соціальних мережах