Протокол №9 засідання кафедри 22 лютого 2017 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 9

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                     22 лютого 2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 • Про роботу над новою стратегією розвитку спеціальності 033«Філософія» (Александрова О.С.).
 • Про перехід на письмову форму контролю з використанням тестів та ІКТ технологій (Купрій Т.Г., Горбань О.В.).
 • Про аналіз діяльності кафедри філософії відповідно до вимог корпоративних стандартів Університету (Александрова О.С.)
 • Про відповідність діяльності членів кафедри філософії вимогам корпоративного стандарту Університету(Ломачинська І.М., кожен член кафедри).
 • Про своєчасне наповнення статей в інституційний репозиторій (Александрова О.С.).
 • Про уточнення щодо вагових коефіцієнтів та основні пропозиції щодо вагових коефіцієнтів у щорічному рейтинговому оцінюванні "Лідер року" (Купрій Т.Г.):
 • Про стан підготовки дипломних, курсових робіт (Ломачинська І.М., Горбань О.В., Шепетяк О.М., Тур М.Г., Брижнік В.М.).
 • Про апробацію дипломних досліджень студентів спеціальності «Філософія» (Горбань О.В.).
 • Про затвердження програм стажування викладачів кафедри (квітень-травень 2017 року) (Купрій Т.Г.).
 • Про розподіл навчального навантаження викладачів кафедри філософії на 2017-2018 н.р.( Овсянкіна Л.А., Астряб Н.Д.).
 • Про затвердження проміжної атестації аспірантів кафедри філософії (Ломачинська І.М.).
 • Про затвердження програм вступних іспитів в аспірантуру на 2017 н.р.
 • Про стан підготовки до Всеукраїнської олімпіади з філософії (Ковальчук Н.Д.).
 • Різне. Про дотримання кодексу корпоративної культури та кодексу академічної доброчесності деякими викладачами кафедри філософії(Александрова О.С.).

 

І. СЛУХАЛИ:

Декана ІФФ проф. Александрову О.С. про роботу над новою стратегією розвитку спеціальності 033«Філософія»

УХВАЛИЛИ:

Створити робочу групу у складі Александрової О.С., Леонтьєвої О.В., Горбаня О.В.,  Ломачинської І.М., Паська Я.І., Ковальчук Н.Д. для роботи над ОП та навчальним планом спеціальності 033 «Філософія».

ІІ. СЛУХАЛИ:

Доц.. Купрій Т.Г. про перехід на письмову форму контролю з використанням тестів та ІКТ технологій.

УХВАЛИЛИ:

 • Сформувати перелік дисциплін, що передбачають тестову форму проміжного та підсумкового контролю.
 • Виробити найбільш оптимальну для спеціальності «філософія» методику створення тестів.
 • До квітневої проміжної атестації сформувати пакет тестів для модульного контролю.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Декана ІФФ,проф. Александрову О.С. про аналіз діяльності кафедри філософії відповідно до вимог корпоративних стандартів Університету

УХВАЛИЛИ:

Посилити контроль за дотриманням викладачами кафедри філософії вимог корпоративних стандартів Університету.

 

ІV. СЛУХАЛИ:

Зав. кафедри, проф. Ломачинську І.М. про відповідність діяльності членів кафедри філософії вимогам корпоративного стандарту Університету

УХВАЛИЛИ:

Звіти викладачів кафедри філософії  щодо відповідності вимогам корпоративного стандарту Університету.

V. СЛУХАЛИ:

Декана ІФФ, проф. Александрову О.С. про своєчасне наповнення статей в інституційний репозиторій.

УХВАЛИЛИ:

Посилити контроль за своєчасним наповненням статей в інституційний репозиторій.

 

VІ. СЛУХАЛИ:

Доц.. Купрій Т.Г. про уточнення вагових коефіцієнтів та основні пропозиції щодо вагових коефіцієнтів у щорічному рейтинговому оцінюванні "Лідер року"

УХВАЛИЛИ:

 Пропозиції викладачів кафедри щодо уточнення вагових коефіцієнтів у щорічному рейтинговому оцінюванні "Лідер року.

 

VІІ. СЛУХАЛИ:

Проф. Горбаня О.В. про стан підготовки дипломних, курсових робіт

УХВАЛИЛИ:

Графік підготовки дипломних, курсових робіт на 2016-2017 н.р.

 

VІІІ. СЛУХАЛИ:

Проф. Горбаня О.В. про апробацію дипломних досліджень студентів спеціальності «Філософія»

УХВАЛИЛИ:

Необхідність апробації дипломних досліджень для студентів спеціальності «Філософія».

 

ІХ. СЛУХАЛИ:

Доц.. Купрій Т.Г. про затвердження програм стажування викладачів кафедри (квітень-травень 2017 року)

УХВАЛИЛИ:

Згідно З Планом підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування) науково-педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка на 2016 – 2017 навчальний рік направити на стажування та затвердити програми стажування:

1. Доценту кафедри філософії Супруненко Анні Петрівні

2. Викладачу кафедри філософії Астряб Наталії Борисівні

 

Х. СЛУХАЛИ:

Доц.. Овсянкіну Л.А. про розподіл навчального навантаження викладачів кафедри філософії на 2017-2018 н.р.

УХВАЛИЛИ:

До 1 квітня 2017 року визначити остаточний розподіл навчального навантаження викладачів кафедри філософії на 20172018 навчальний рік.

ХІ. СЛУХАЛИ:

Зав. кафедри, проф. Ломачинську І.М.  про затвердження проміжної атестації аспірантів кафедри філософії

УХВАЛИЛИ:

Затвердити проміжну атестацію

І. аспірантів першого року навчання

 • з наукової спеціальності (00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

1. Гайдаша Володимира Олеговича;

2. Чеснокова Віктора Ігоровича;

аспірантів другого  року навчання

 • з наукової спеціальності (00.03 – соціальна філософія та філософія історії).
 • Колчинського Дмитра Володимировича;
 • П’ятницького Андрія Геннадійовича;
 • Патук Тетяни Миколаївни;
 • з наукової спеціальності 00.11 – релігієзнавство
 • Сало Ганни Вікторівни
 • Гончаренка Дмитра Ігоровича.

 

ХІІ. СЛУХАЛИ:

Зав. кафедри, проф. Ломачинську І.М. про затвердження програм вступних іспитів в аспірантуру на 2017 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити програми вступних іспитів в аспірантуру на 2017 н.р. зі спеціальностей 031 «Релігієзнавство» та  033 «Філософія».

 

ХІІІ. СЛУХАЛИ:

Проф. Ковальчук Н.Д. про стан підготовки до Всеукраїнської олімпіади з філософії.

УХВАЛИЛИ:

Підготовка студентів до Всеукраїнської олімпіади з філософії здійснюється наступними викладачами:

Бондар Т.І. – логіка;

Ломачинська І.М. – релігієзнавство;

Ковальчук Н.Д. – етика, естетика;

Омельченко Ю.А. – історія філософії

 

ХІV. Різне.

Факультет у соціальних мережах