Протокол №14 засідання кафедри 31 травня 2017 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ №14

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                     31 травня 2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Попередній захист бакалаврських робіт студентів 4 курсу спеціальності «філософія» (Доповідачі – д. філос. н., проф. Ломачинська І.М., д.філос. н., проф. Горбань О.В., д. філос. н., проф. Тур М.Г., д. філос. н.,доц. .Шепетяк О.М., канд.філос.н., Брижнік В.М.).
 • Про результати стажування викладачів кафедри за травень 2017 року (Доповідач – канд.філос.н. Мартич Р.В.).
 • Звіти аспірантів 1 року навчання (Доповідач – д.філос. н., проф. Горбань О.В.)
 • Різне.

І. СЛУХАЛИ:

Завідувача кафедри філософії Ломачинську І.М. про стан підготовки бакалаврських робіт студентів 4 курсу спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: керівники та консультанти бакалаврських робіт - д. філос. н., проф. Ломачинська  І.М., д.філос. н., проф. Горбань О.В., д. філос. н., проф. Тур М.Г., д. філос. н.,доц. Шепетяк О.М., канд.філос.н., Брижнік В.М., які охарактеризували рівень підготовки бакалаврських робіт студентів 4 курсу спеціальності «Філософія». Студенти 4 курсу спеціальності «Філософія», які представили результати підготовки бакалаврських робіт.

УХВАЛИЛИ:

Допустити до захисту бакалаврські роботи наступних студентів:

 • Бентковська М.
 • Бондаренко М.
 • Григоренко Б.
 • Жаворонков С.
 • Беседа Я.
 • Олесик Д.
 • Олійник І.
 • Плахнярчук А.
 • Плотнікова О.
 • Рожкова Л.
 • Самборська Д.

Роботу Коротич О. допустити умовно у зв’язку з її перебуванням на стаціонарному лікуванні (про що є відповідна довідка).

ІІ. СЛУХАЛИ:

Канд.філос.н.  Мартич Р.В. про результати її стажування.

УХВАЛИЛИ: Затвердити результати стажування канд.філос.н. Мартич Р.В.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Професора кафедри філософії Горбаня О.В. про звіти аспірантів першого року навчання Гайдаша Володимира Олеговича, Данилюка Івана Васильовича, Чеснокова Віктора Ігоровича (спеціальність 033 Філософія).

УХВАЛИЛИ:

І. Атестувати і перевести аспірантів першого року навчання Гайдаша Володимира Олеговича, Чеснокова Віктора Ігоровича (спеціальність 033 Філософія).

Факультет у соціальних мережах