Протокол №4 засідання кафедри 21 листопада 2017 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 4

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                      21 листопада 2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про хід підготовки студентських праць до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії, політології, соціології.

2. Затвердження тем магістерських та бакалаврських дипломних робіт.

3. Про організацію II Всеукраїнського студентського турніру з філософії (14- 15 лютого 2018 року).

4.  Різне.

 

І.   СЛУХАЛИ:

Додонову В.І. про хід підготовки студентських праць до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії, політології, соціології. На сьогодні подано чотири студентські наукові роботи з філософії та три з політології. Роботи потрібно шифрувати, подавати рецензентам – членам журі 1-го туру конкурсу без титульного аркушу. Всі роботи подати до 1-го грудня.

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію заступника декана з наукової роботи взяти до відома та виконання.

ІІ.   СЛУХАЛИ:

Додонова Р. О. про затвердження тем магістерських та бакалаврських дипломних робіт.

ВИСТУПИЛИ:

Проф. Шепетяк О.М., Тур М.Г., Ломачинська І.М., Додонова В.І., доц. Купрій Т.Г. з порадами щодо формулювання тем магістерських та бакалаврських дипломних робіт.

УХВАЛИЛИ: 

 • Затвердити теми магістерських робіт:

Безпрозванна Т. – «Гроші як цінність та засіб самоідентифікації сучасної людини» (кер. – проф. Додонов Р.О.)

Добровольська Л. – «Реклама як засіб маніпулювання суспільною свідомістю» (кер. – проф. Ломачинська І.М.)

Іванова О. – «Естетизація соціального простору міста» (кер. – проф. Додонов Р.О.)

Курбонова Н. – «Соціально-філософські інтенції психоаналізу у ІІ пол. ХХ ст.» (кер. – проф. Горбань О.В.)

Сухарєв Е. «Феномен технологічної сінгулярності: філософські конотації» (кер. – проф. Огнев`юк В.О.)

 • Затвердити теми бакалаврських дипломних робіт:

Авраменко А. «Соціальний стереотип як феномен соціальної реальності» (науковий керівник – проф. Горбань О.В.)

Антонова В. «Міфологема долі в світогляді стародавніх скандинавів» (науковий керівник – проф. Огнев’юк В.О.)

Версетілов Д. «Постанархізм як антитеза анархізму» (науковий керівник – проф. Пасько Я.І.)

Гуменюк М. «Діалог та конфлікт як форми взаємодії сучасних цивілізацій» (науковий керівник – проф. Горбань О.В.)

Іванішина М. «Проблема насильства і ненасильства у сучасному світі»

(науковий керівник – проф. Додонов Р.О.)

Колесник А. (науковий керівник – проф. Огнев’юк В.О.)

Король М. «Дискурс як інструмент соціального конструювання» (науковий керівник – проф. Огнев’юк В.О.)

Логвіненко М. «Генеза сакрального мистецтва як засобу релігійної комунікації» (науковий керівник – проф. Ломачинська І.М.)

Міняйло А. (науковий керівник – проф. Додонов Р.О.)

Назаренко Д. «Формування життєвого світу особистості в контексті

конфлікту поколінь» (науковий керівник – проф. Додонов Р.О.)

Оксютенко І. «Концепт влади у філософії М. Фуко» (науковий керівник – проф. Огнев’юк В.О.)

Растівський І. «Інтуїція як феномен творчості» (науковий керівник – проф. Огнев’юк В.О.)

Рибіцький У. «Проблема безсмертя в історико-філософському вимірі»

(науковий керівник – проф. Додонов Р.О.)

Савицька А. «Феномен толерантності у пост сучасному світі» (науковий керівник – проф. Тур М.Г.)

Харченко В. «Сучасне осмислення віртуальної реальності у філософії»

(науковий керівник – проф. Ковальчук Н.Д.)

Чвірова Х. «Наукове співтовариство як чинник формування наукового світогляду» (науковий керівник – проф. Шепетяк О.М.)

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про організацію II Всеукраїнського студентського турніру з філософії (14-15 лютого 2018 року)

ВИСТУПИЛИ:

Ломачинська І.М. про досвід проведення І турніру з філософії та необхідність врахування можливих недоліків в його організації.

УХВАЛИЛИ:

 • Призначити Додонова Р. О. керівником штабу турніру, відповідальним за підготовку програми та проведення брифінгу перед турніром.
 • Призначити Тура М.Г. відповідальним за організацію зустрічі студентів на залізничному вокзалі;
 • Призначити Мартич Р. В., Панасюк Л. В. відповідальними за організацію поселення студентів у хостели;
 • Призначити Хрипко С.А. відповідальною за організацію реєстрації учасників турніру та членів журі, за роботу з гардеробом;
 • Призначити Ломачинську І. М., Лазебник К. С., Малецьку М. О. відповідальними за підготовку пакету матеріалів для турнірних раундів (реєстраційні листи, відомості для журі та лічильників, завдання, регламент, пакети оцінок та бейджів для членів журі);
 • Призначити Додонову В. І. відповідальною за грамоти та сертифікати;
 • Призначити Малецьку М. О. відповідальною за інформаційну дошку з графіком гри, рейтинговими оцінками та повідомленнями.

IV. Різне

 

СЛУХАЛИ:

 • Мартич Р.В. про включення волонтерства як обов’язкової складової професійної підготовки;
 • Додонову В.І. про участь викладачів у реалізації загально-факультетської наукової теми. Необхідно кожному визначитися з формулюванням напрямку власної роботи в межах загальної теми. 15.12.2017 р. відбудеться теоретичний семінар на тему «Проблеми історичної пам’яті в класичних теоріях і в некласичних інтерпретаціях» (доповідачі: проф. Пасько Я.І., Горбань О.В., Додонова В.І., Ломачинська І.М. тощо)
 • Додонову В.І. про впровадження результатів науково-дослідної роботи «Соціально-філософська рефлексія шляхів вирішення конфлікту на Сході України» (№0116U002518) у навчальний процес.
 • Купрій Т.Г., Ломачинська І.М. про рекомендацію до сертифікації електронного навчального курсу «Основи демографії (4курс, ПП, заочна);
 • Горбаня О.В., Бондар Т.І. про рекомендацію до сертифікації електронного навчального курсу «Філософія інформації» (5 курс, КББ, денна)
 • Додонов Р.О. про наповнення до 12.12.2017 р. репозиторію університету працями науково-педагогічного персоналу для підготовки в університетському оцінюванні «Лідер року».

УХВАЛИЛИ:

   Розглянути можливості кафедри щодо включення волонтерства як обов’язкової складової професійної підготовки;

 • Кожному викладачеві визначитися з формулюванням напрямку власної роботи в межах загально-факультетської наукової теми;
 • Затвердити висновки комісії (Горбань О.В., Супруненко А.П., Мартич Р.В.) щодо впровадження результатів науково-дослідної роботи «Соціально-філософська рефлексія шляхів вирішення конфлікту на Сході України» (№0116U002518) у навчальний процес шляхом використання теоретичних положень, висновків, рекомендацій, викладених у проміжних звітах, монографії «Гібридна війна: in verbo et in praxi» і статтях за темою дослідження, для розробки навчальної програми та конспекту лекцій з курсів «Теорія солідарності і конфлікту», «Політичні студії: політична філософія» для студентів спеціальності 033 «філософія»;
 • Рекомендувати до сертифікації електронного навчального курсу «Основи демографії (4курс, ПП, заочна);
 • Рекомендувати до сертифікації електронного навчального курсу «Філософія інформації» (5 курс, КББ, денна);
 • Інформацію про наповнення репозиторію університету працями науково-педагогічного персоналу до 12.12.2017 р. взяти до відома та виконання.

Факультет у соціальних мережах