Протокол №10 засідання кафедри 17 квітня 2018 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 10

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                       17 квітня 2018 р.

 

Порядок денний:

 • Про акредитацію магістерської програми з філософії;
 • Про виконання індивідуальних планів роботи аспірантами кафедри філософії;
 • Про підготовку до «Київських філософських студій»;
 • Різне.

І. СЛУХАЛИ:

Звіт Додонова Р.О. про результати самоаналізу магістерської програми «033 – Філософія». За результатами самоаналізу магістерська програма відповідає основним вимогам МОН України. Проведено ККР:

Результати виконання комплексних контрольних робіт

В результаті проведеного самоаналізу виявлено наступні проблеми, що потребують оперативного реагування:

 • Відсутність робочих навчальних програм за спеціалізацією “Етика та естетика”, яку не обирали магістранти. Навчальні дисципліни:
 • “Великі моралісти як квінтесенція розвитку світової моралі”, “Свобода волі та відповідальність”, “Етика мегаполісу”, “Методика викладання етики та естетики”, “Парадигми сучасних естетичних теорій”, “Етичні та естетичні модуси Києва”.
 • Потенційні абітурієнти в магістратуру не перебільшують кількість місць держзамовлення.
 • Магістрант Сухарєв Е. Є. не відвідує заняття і не пройшов практики.
 • Доцент Панасюк Л.В. має низький рівень наукової активності.

Перспективи розвитку магістерської програми «033 – Філософія»:

 • Якісне покращення складу аспірантури за рахунок випускників магістратури 2018 року (випускниця Безпрозванна Т.А. рекомендована кафедрою до вступу на програму доктора філософії).
 • Внесення змін до навчальних планів на виконання листа МОН щодо вивчення студентами ЗВО дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Цивільний захист».

Завідувач кафедри висловив подяку за участь у підготовці акредитаційної справи та проведенні самоаналізу магістерської програми з філософії:

 • Александровій Олені Станіславівні, декану Історико-філософського факультету;
 • Бульбі Таїсії Семенівні, завідувачу НМЦ ліцензіювання та акредитації;
 • Купрій Тетяні Георгіївні, доценту кафедри філософії;
 • Овсянкіній Людмилі Анатоліївні, доценту кафедри філософії;
 • Хрипко Світлані Анатоліївні, доценту кафедри філософії.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію Додонова Р.О. взяти до відома. Звіт про самоаналіз затвердити та передати на розгляд Вченої ради Історико-філософського факультету.

Результати голосування:

Голосували – 17

За – 17

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

ІІ. СЛУХАЛИ:

Плющик О.В.: Напередодні атестації аспірантів має сенс розглянути виконання індивідуальних планів роботи аспірантами кафедри філософії.

Аспірант першого року навчання денної форми спеціальності «Релігієзнавство» Гребенюк П.М. (науковий керівник – Додонов Р.О.): За звітний період мною подано обґрунтування теми дисертаційної роботи, складено план, тема затверджена на Вченій раді університету. Виконано навчальний план за перший семестр навчального року, складено всі іспити та заліки. Подано тези «Про значення релігійної комунікації в мережі Інтернет» на наукову конференцію «Київські філософські студії».

Аспірант другого року навчання денної форми спеціальності «Філософія» Чесноков В.І. (науковий керівник – Горбань О.В.): За звітний період виконав навчальний план, брав участь у двох зарубіжних конференціях. Публікацій не маю.

УХВАЛИЛИ:

Звіти аспірантів взяти до відома, звернути увагу на необхідність активізувати роботу з публікацій результатів наукових досліджень.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про підготовку до наукової конференції «Київські філософські студії». Конференція відбудеться 17-18 травня 2018 року, надійшли заявки від 80 учасників. Прохання до членів кафедри підтримати аспірантів, магістрантів, бакалаврів своїми доповідями та повідомленнями, особливу увагу звернути на студентів випускних курсів, які захищають свої дипломні роботи та потребують на публікації. За результатами конференції підготувати електронну збірку тез.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача кафедри взяти до відома та виконання.

ІV. СЛУХАЛИ:

Александрову О.С. про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад завідувача кафедри, професора кафедри та доцента кафедри філософії. До 04.05.2018 всім, хто бажає взяти участь у конкурсі, слід подати заяви у відділ кадрів. Необхідно затвердити графік відкритих лекцій та обговорити їх на наступному засіданні кафедри. Звертаю увагу на необхідність дотримання корпоративного стандарту, зокрема оприлюднення результатів своїх наукових досліджень у журналах, що входять до наукометричних баз «Scopus» та «WoS».

УХВАЛИЛИ:

Затвердити графік відкритих лекцій (додаток 1).

Факультет у соціальних мережах