Протокол №5 засідання кафедри 15 грудня 2020 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 5

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                   15 грудня 2020 р.

 

Порядок денний:

  • Звіт про роботу кафедри у 2020 році.
  • Про акредитацію ОНП «Філософія» та ОНП «Релігієзнавство» для третього (освітньо-наукового) рівня.
  • Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів 1 курсу спеціальностей «Філософія» та «Релігієзнавство».
  • Про кафедральну наукову тему.
  • Підготовка студентських наукових робіт до участі у Всеукраїнських конкурсах з філософії, політології, соціології.
  • Затвердження робочих навчальних програм на ІІ семестр 2020-2021 н.р.
  • Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. зі звітом про роботу кафедри філософії у 2020 році.

ВИСТУПИЛИ:

Із доповненнями та зауваженнями виступили проф. Ломачинська І.М., проф. Ковальчук Н.Д., доц. Хрипко С.А., доц. Колінько М.В.

УХВАЛИЛИ:

  • Роботу кафедри у 2020 році визнати задовільною.
  • Звіт завідувача кафедри передати для укладання звіту про роботу Історико-філософського факультету у 2020 році.

 

2. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про акредитацію ОНП «Філософія» та ОНП «Релігієзнавство» для третього (освітньо-наукового) рівня. В процесі акредитації було задіяно велику кількість зацікавлених осіб: розробників освітньо-наукових програм, викладачів, наукових керівників, аспірантів, представників академічної спільноти, роботодавців та інших стейкхолдерів. Проведена значна організаційна та методична робота, за що необхідно подякувати насамперед гарантам ОНП проф. Александровій О.С. та проф. Ломачинській І.М. Поки що остаточних результатів акредитації не оприлюднено, але, сподіваємось, що експерти Національного агентства з якості вищої освіти належним чином оцінять наші зусилля.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

3. СЛУХАЛИ:

1. Аспіранта 1 року навчання денної форми спеціальності 033 «Філософія» Версетілова Д.І. з обґрунтуванням теми дисертаційного дослідження «Образ людини майбутнього в контексті антропологічної кризи» (див.: Додаток 2). Науковий керівник – проф. Додонова В.І.

2. Аспіранта 1 року навчання денної форми спеціальності 031 «Релігієзнавство» Харченка В.А. з обґрунтуванням теми дисертаційного дослідження «Соціальні концепції Євангельських течій в Християнстві: Філософсько-правовий аналіз» (див.: Додаток 3). Науковий керівник – проф. Шепетяк О.М.

3. Аспіранта 1 року навчання заочної форми спеціальності 031 «Релігієзнавство» Ужва В.О. з обґрунтуванням теми дисертаційного дослідження «Психолого-реабілітаційна допомога в місійній діяльності сучасних християнських конфесій: вітчизняний та зарубіжний досвід» (див.: Додаток 4). Науковий керівник – проф. Ломачинська І.М.

4. Аспіранта 1 року навчання заочної форми спеціальності 033 «Філософія» Гаврильченка Р.В. з обґрунтуванням теми дисертаційного дослідження «Невизначеність як мегатренд сучасних соціальних процесів». Науковий керівник – проф. Александрова О.С.

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету щодо затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантам 1 року навчання в наступному формулюванні:

1. Аспіранту денної форми спеціальності 033 «Філософія» Версетілову Д.І. - «Образ людини майбутнього в контексті антропологічної кризи».

2. Аспіранту денної форми спеціальності 031 «Релігієзнавство» Харченку В.А. - «Соціальні концепції Євангельських течій в Християнстві: Філософсько-правовий аналіз».

3. Аспіранту заочної форми спеціальності 031 «Релігієзнавство» Ужві В.О. - «Психолого-реабілітаційна допомога в місійній діяльності сучасних християнських конфесій: вітчизняний та зарубіжний досвід».

4. Аспіранту заочної форми спеціальності 033 «Філософія» Гаврильченку Р.В. - «Невизначеність як мегатренд сучасних соціальних процесів».

4. СЛУХАЛИ:

Додонову В.І. з пропозицією ініціювати у 2021 році розробку кафедральної науково-дослідної теми з умовною назвою «Метафізика Києва». Така проблематика відповідає загальному профілю досліджень в Університеті муніципального підпорядкування і ґрунтується на попередніх наукових доробках проф. Ковальчук Н.Д., проф. Паська Я.І. та інших.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію Додонової В.І. взяти до відома.

5. СЛУХАЛИ:

Купрій Т.Г. про підготовку студентської наукової роботи Бабаджанової А. «Імідж державного службовця в суспільній свідомості сучасної України» до участі у Всеукраїнському конкурсі з політології. Робота готова до подання у І тур конкурсу.

Ковальчук Н.Д. про підготовку студентської наукової роботи Завадської В. «Проблеми другого народження людині в контексті філософії Г. Сковороди» до участі у Всеукраїнському конкурсі з філософії. Робота готова до подання у І тур конкурсу.

Хрипко С.А. про підготовку студентської наукової роботи Довгої К. «У війни жіноче обличчя: ціннісно-семантичний аналіз» до участі у Всеукраїнському конкурсі з філософії. Готовий чорновий варіант, робота на стадії доопрацювання.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати наукову роботу Бабаджанової А. «Імідж державного службовця в суспільній свідомості сучасної України» до участі у Всеукраїнському конкурсі з політології.

2. Рекомендувати наукову роботу Завадської В. «Проблеми другого народження людині в контексті філософії Г. Сковороди» до участі у Всеукраїнському конкурсі з філософії.

3. Рекомендувати наукову роботу Довгої К. «У війни жіноче обличчя: ціннісно-семантичний аналіз» до участі у Всеукраїнському конкурсі з філософії після доопрацювання.

6. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження робочих навчальних програм за освітньою програмою 033 «Філософія», 052 «Політологія» для бакалаврів, 033 «Філософія» для магістрів, а також робочі програми навчальних дисциплін, що читаються кафедрою на інших ОП Університету на ІІ семестр 2020-2021 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити робочі навчальні програми на ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Факультет у соціальних мережах