Протокол №9 засідання кафедри 7 квітня 2020 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 9

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                             7 квітня 2020 р.

 

Порядок денний:

 • Досвід організації дистанційного навчання в умовах карантину.
 • Презентація проєкту нової редакції освітньої програми.
 • Звіт про практику аспіранта П. Гребенюка (науково-викладацька та дослідницька практика).
 • Про стан підготовки бакалаврських і магістерських робіт студентами спеціальності «Філософія».
 • Про підготовку до Міжнародної наукової конференції «Київські філософські студії-2020» в дистанційному режимі.
 • Про стан виконання курсових робіт студентами 2 і 3 курсів спеціальностей «Філософія» і «Політологія».
 • Сертифікація ЕНК: проф. Шепетяка О.М. «Практична філософія: Філософська герменевтика» для спеціальності «Філософія»; проф. О.С. Александрової, проф. О.В. Горбаня, доц. Р.В. Мартич «Філософські студії» для спеціальності «Історія і археологія».
 • Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Завідувача кафедри, проф. Додонова Р.О. про можливі форми проведення занять у дистанційному форматі за допомогою ЕНК та Hangouts Meet.

ВИСТУПИЛИ:

Викладачі кафедри з інформацією про досвід роботи та наявні проблеми з організацією дистанційного навчання.

УХВАЛИЛИ:

Використовувати інформаційні технології для організації навчальних занять та екзаменаційної сесії.

2. СЛУХАЛИ:

Александрову О.С., Додонова Р.О., Горбаня О.В., Ломачинську І.М., Купрій Т.Г. з презентацією проєкту нової редакції освітньої програми 033.00.01 «Філософія» для бакалаврів. Необхідність коригування ОП викликана затвердженням бакалаврського освітнього стандарту зі спеціальності «Філософія».

УХВАЛИЛИ:

1. Привести компетентності та програмні результати навчання у відповідність з положеннями стандарту при збереженні навчального плану.

2. Зміни до ОП винести на обговорення серед роботодавців, представників академічної спільноти та інших стейкхолдерів (з 20.04.2020 по 30.06.2020).

3. СЛУХАЛИ:

Аспіранта 3 року навчання Гребенюка П.М. зі звітом по науково-викладацькій та дослідницькій практиці.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Гребенюка П.М. зі звітом по науково-викладацькій та дослідницькій практиці.

4. СЛУХАЛИ:

Студентів 4 курсу спеціальності «Філософія»:

 • Байрамсахадова Надія Халідівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Антиномія гостинності, безумовність права і диференційовані практики». Студентка повідомила, що робота готова на 70%. Науковий керівник Колінько М.В. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Бойко Анна Василівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Символічна цінність соціального капіталу П. Бурдьє». Студентка повідомила, що робота готова на 80%. Науковий керівник Купрій Т.Г. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Глезіна Майя Олександрівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Екзистенційно-особистісний зміст філософії Е.Фромма». Студентка повідомила, що робота готова на 90%. Науковий керівник Горбань О.В. підтвердив готовність роботи до захисту.
 • Головко Владислав Віталійович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Теоретико-методологічні основи біоетики». Студент повідомив, що робота готова на 65%. Науковий керівник Хрипко С.А. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Дерід Костянтин Миколайович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Історія соліпсизму в європейській філософії». Студент повідомив, що робота готова на 50%. Науковий керівник Мартич Р.В. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Донець Олександр Борисович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Роль інтуїції в процесі пізнання». Студент повідомив, що робота готова на 100%. Науковий керівник Бондар Т.І. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Зубрицький Андрій Євгенович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Дискрусивна етика як механізм порозуміння комунікантів». Студент повідомив, що робота готова на 10%. Науковий керівник Тур М.Г. підтвердив готовність роботи до захисту.
 • Іванів Софія-Емілія Андріївна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «"Мовні ігри" Л. Вітгенштайна у лінгвофілософському дискурсі». Студентка повідомила, що робота готова на 70%. Науковий керівник Купрій Т.Г. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Крижанівська Анна Олександрівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Генеза вищого класу в Україні». Студентка повідомила, що робота готова на 85%. Науковий керівник Додонов Р.О. підтвердив готовність роботи до захисту.
 • Кулебякін Георгій Анатолійович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Передумови аналітичної філософії в контексті ідей Е. Маха». Студент повідомив, що робота готова на 50%. Науковий керівник Додонова В.І. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Курганов Єгор Юрійович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Феноменологічний екзистенціалізм Карла Ясперса». Студент повідомив, що робота готова на 30%. Науковий керівник Супруненко А.П. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Мережко Тетяна-Лоранс Іванівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Бідність як соціальний феномен». Студентка повідомила, що робота готова на 60%. Науковий керівник Александрова О.С. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Мілютіна Наталія Олегівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Деконструкція гендерної матриці у постмодерністській глобалізації». Студентка повідомила, що робота готова на 100%. Науковий керівник Ломачинська І.М. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Омельченко Яна Андріївна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Масова свідомість у філософському та політологічному вимірах». Студентка повідомила, що робота готова на 70%. Науковий керівник Панасюк Л.В. підтвердив готовність роботи до захисту.
 • Смирнов Даніїл Олександрович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Компаративний аналіз проблеми буття в середньовічній патристиці та схоластиці». Студент повідомив, що робота готова на 50%. Науковий керівник Ковальчук Н.Д. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Спічак Анна Андріївна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Держава і влада в координатах політичного простору». Студентка повідомила, що робота готова на 50%. Науковий керівник Додонов Р.О. підтвердив готовність роботи до захисту.
 • Федорова Олександра Сергіївна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Філософські засади психоаналітичної теорії К.Г. Юнга». Студентка повідомила, що робота готова на 75%. Науковий керівник Мартич Р.В. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Хурса Юлія Вікторівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Філософське осмислення психоаналітичної концепції З.Фройда». Студентка повідомила, що робота готова на 80%.
 • Шелест Вікторія Віталіївна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Антинаталізм: проблема відмови від існування». Студентка повідомила, що робота готова на 90%. Науковий керівник Додонова В.І. підтвердила готовність роботи до захисту.

Магістрантів 6 курсу спеціальності «Філософія»:

 • Авраменко Анастасія Вікторівна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Соціальна стереотипизація як феномен сучасності». Студентка повідомила, що робота готова на 80%. Науковий керівник Горбань О.В. підтвердив готовність роботи до захисту.
 • Антонова Валерія Анатоліївна доповіла основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Міфологема долі в контексті європейської культури». Студентка повідомила, що робота готова на 80%. Науковий керівник Ковальчук Н.Д. підтвердила готовність роботи до захисту.
 • Версетілов Денис Ігоревич доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Альтернативні шляхи подолання “ситуації постмодерну”». Студент повідомив, що робота готова на 70%.
 • Міняйло Артем Олександрович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Нові форми соціальності в умовах пандемії». Студент повідомив, що робота готова на 60%.
 • Оксютенко Ігор Павлович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Феномен «влади-знання» в історії філософії та сучасному суспільстві». Студент повідомив, що робота готова на 70%.
 • Растівський Ігор Васильович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Інтуїтивістські концепції творчості: від Анрі Бергсона до Марселя Пруста». Студент повідомив, що робота готова на 60%.
 • Харченко Владислав Андрійович доповів основні результати підготовки дипломної роботи на тему «Екуменічний рух як платформа міжрелігійного діалогу». Студент повідомив, що робота готова на 65%. Науковий керівник Шепетяк О.М. підтвердив готовність роботи до захисту.

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати задовільним стан підготовки бакалаврських та магістерських робіт студентів спеціальності 033 «Філософія».

2. Провести передзахист бакалаврських та магістерських робіт на наступному засіданні кафедри філософії.

5. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про організацію Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Київські філософські студії – 2020».

УХВАЛИЛИ:

1. Провести 19 травня 2020 року Всеукраїнську наукову конференцію з міжнародною участю «Київські філософські студії – 2020» у дистанційному форматі з використанням Hangouts Meet.

2. Затвердити оргкомітет у наступному складі:

Александрова Олена, декан Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор.

Додонов Роман, завідувач кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор.

Горбань Олександр, професор кафедри філософії Історико- філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор.

Додонова Віра, професор кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор.

Купрій Тетяна, доцент кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент.

Ломачинська Ірина, професор кафедри філософії Історико- філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор.

Пасько Ярослав, професор кафедри філософії Історико- філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор.

Тур Микола, професор кафедри філософії Історико- філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор.

Филипович Людмила, завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор.

Халіков Руслан, член правління ГО «Майстерня академічного релігієзнавства», кандидат філософських наук.

Хрипко Світлана, доцент кафедри філософії Історико- філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філософських наук, доцент.

Шепетяк Олег, професор кафедри філософії Історико- філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, доцент.

3. Затвердити організаційний план проведення конференції:

Обов’язки

Дата виконання

ПІБ відповідальних осіб

Організація та координація роботи конференції

Упродовж підготовки та проведення конференції

Александрова О.С.,

Додонов Р.О.

Підготовка програми конференції

до 15.05.2020

Додонов Р.О.

Виготовлення сертифікатів учасників конференції

до 25.05.2020

Малецька М.О.

Підготовка електронного збірника матеріалів конференції

до 25.05.2020

Додонов Р.О.

Технічна підтримка заходу

19.05.2020

Царенок А.В.

Реєстрація учасників конференції

19.05.2020

Овсянкіна Л.А.

Підготовка інформації про захід на сайт

до 20.05.2020

Патук Т.М.

6. СЛУХАЛИ:

Керівників курсових робіт про стан виконання курсових робіт студентами 2 і 3 курсів спеціальностей «Філософія» і «Політологія».

УХВАЛИЛИ:

Активізувати роботу студентів та наукових керівників з підготовки курсових робіт студентами 2 і 3 курсів спеціальностей «Філософія» і «Політологія».

 

7. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про сертифікацію ЕНК проф. Шепетяка О.М. «Практична філософія: Філософська герменевтика» для спеціальності «Філософія»; проф. О.С. Александрової, проф. О.В. Горбаня, доц. Р.В. Мартич «Філософські студії» для спеціальності «Історія і археологія».

ВИСТУПИЛИ:

Рецензенти курсу «Практична філософія: Філософська герменевтика» професор Горбань О.В. та доцент Мартич Р.В.

Рецензенти курсу «Філософські студії» професор Шепетяк О.М. та доцент Панасюк Л.В.

 

УХВАЛИЛИ:

Клопотати про проведення технічної експертизи ЕНК проф. Шепетяка О.М. «Практична філософія: Філософська герменевтика» для спеціальності «Філософія»; проф. О.С. Александрової, проф. О.В. Горбаня, доц. Р.В. Мартич «Філософські студії» для спеціальності «Історія і археологія» з метою сертифікації.

Завідувач кафедри філософії                                                     Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри                                                                        М.О. Малецька

Факультет у соціальних мережах