Протокол №6 засідання кафедри 21 січня 2020 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 6

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                             21 січня 2020 р.

 

Порядок денний:

 • Про підсумки роботи кафедри у І півріччі 2019-2020 н.р.
 • Затвердження графіку сертифікації ЕНК на 2020 рік.
 • Затвердження робочих навчальних програм на ІІ семестр 2019-2020 н.р.
 • Підсумки виробничої (соціологічної) практики студентів 4 курсу спеціальності «Філософія».
 • Підсумки педагогічної (асистентської) практики магістрантів 6 курсу спеціальності «Філософія».
 • Обговорення дисертаційної роботи Лукашук Марини Анатоліївни на тему «Суспільний вибір інноваційної конфігурації сучасних знань: українські реалії», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії.
 • Обговорення дисертаційної роботи Книш Інни Василівни на тему «Номадизм у соціальних та дискурсивних практиках: історія та сучасна актуалізація», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії.
 • Про використання ЕНК в навчальному процесі.
 • Рекомендація до оприлюднення Навчально-методичного посібника «Філософські студії» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Менеджмент» (автори О.С. Александрова, О.В. Горбань, Р.В. Мартич).
 • Рекомендація до оприлюднення Навчально-методичного посібника для студентів вищих навчальних закладів «Філософія права» (автори О.С. Александрова, О.В. Горбань, Р.В. Мартич).
 • Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Звіт завідувача кафедри Додонова Р.О. про підсумки роботи кафедри у І півріччі 2019-2020 н.р.

 

ВИСТУПИЛИ:

Проф. Ломачинська І.М., проф. Тур М.Г., проф. Пасько Я.І., проф. Горбань О.В., проф. Ковальчук Н.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

Звіт завідувача кафедри Додонова Р.О. затвердити.

2. СЛУХАЛИ:

Завідувача кафедри, професора Додонова Р.О. про затвердження графіку сертифікації ЕНК на 2020 рік.

 

Дисципліна

Форма навчання

Освітня програма

Автори

Термін проведення фахової експертизи ресурсів

1.       

Герменевтика і лінгвофілософія пізнання

денна

033.00.01 магістр

Шепетяк О.М.

березень

2.       

Філософські студії

денна

Міжнародна інформація

Горбань О.В.

Мартич Р.В.

березень

3.       

Естетика

денна

033.00.01 бакалавр

Ковальчук Н.Д.

вересень

4.       

Блок дисциплін за вибором «Практична філософія» (Філософія життя, Філософія психоаналізу, Філософія постмодернізму)

денна

033.00.01 бакалавр

Брижнік В.М.

Горбань О.В.

Додонова В.І.

Мартич Р.В.

листопад

червень (Додонова)

5.       

Релігієзнавчі проблеми: (Методика викладання релігієзнавства; Історія вітчизняного і зарубіжного релігієзнавства)

денна

033.00.01 магістри

Шепетяк О.М.

Титаренко В.В.

лютий

6.       

Аналітика соціальних процесів

денна

033.00.01 бакалавр

Купрій Т.Г.

серпень

7.       

Інформаційно-аналітична діяльність

денна

033.00.01 бакалаври

Ломачинська І.М.

січень

8.       

Філософські студії

денна

073.00.01 бакалавр

Горбань О.В.

Мартич Р.В.

січень

9.       

Філософські студії

денна

032.00.01 бакалавр

Горбань О.В.

Мартич Р.В.

травень

10.    

Історія філософії (Філософія ХІХ ст.)

денна

033.00.01 бакалавр

Ломачинська І.М.

травень

11.    

Філософські студії

денна

025 Музичне мистецтво бакалавр

Ковальчук Н.Д.

червень

12.    

Філософські студії: логіка

заочна

035 Мова і література іноземна бакалавр, 035.01.01 бакалавр, 061.00.01 бакалавр

Бондар Т.І.

червень-вересень

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету щодо затвердження графіку сертифікації ЕНК на 2020 рік.

3. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження робочих навчальних програм на ІІ семестр 2019-2020 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити робочі навчальні програм на ІІ семестр 2019-2020 н.р.

4. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О., Купрій Т.Г. про підсумки виробничої (соціологічної) практики студентів 4 курсу спеціальності «Філософія».

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіти студентів 4 курсу спеціальності «Філософія» про проходження виробничої (соціологічної) практики.

 

5. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про підсумки педагогічної (асистентської) практики магістрантів 6 курсу спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ:

Проф. Додонова В.І., проф. Горбань О.В., проф. Шепетяк О.М.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіти магістрантів 6 курсу спеціальності «Філософія» про проходження педагогічної (асистентської) практики.

6. СЛУХАЛИ:

Книш Інну Василівну про результати дисертаційної роботи на тему «Номадизм у соціальних та дискурсивних практиках: історія та сучасна актуалізація», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії.

 

ВИСТУПИЛИ:

Проф. Александрова О.С., проф. Додонов Р.О., проф. Ломачинська І.М., проф. Тур М.Г., проф. Пасько Я.І.

 

УХВАЛИЛИ:

Після усунення недоліків, що були висловлені рецензентами, рекомендувати дисертаційну роботу Книш Інни Василівни на тему «Номадизм у соціальних та дискурсивних практиках: історія та сучасна актуалізація» до розгляду у спеціалізованій вченій раді Д 26.133.07.

7. СЛУХАЛИ:

Лукашук Марину Анатоліївну про результати дисертаційної роботи на тему «Суспільний вибір інноваційної конфігурації сучасних знань: українські реалії», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії.

 

ВИСТУПИЛИ:

Проф. Александрова О.С., проф. Ломачинська І.М., проф. Шепетяк О.М., проф. Тур М.Г.

 

УХВАЛИЛИ:

Після усунення недоліків, що були висловлені рецензентами, рекомендувати дисертаційну роботу Лукашук Марини Анатоліївни на тему «Суспільний вибір інноваційної конфігурації сучасних знань: українські реалії» до розгляду у спеціалізованій вченій раді Д 26.133.07.

8. СЛУХАЛИ:

Завідувача кафедри кафедри, професора Додонова Р.О. про рекомендацію професору кафедри Шепетяку О.М., професору Горбаню О.В., професору Додонову Р.О., професору Ковальчук Н.Д., професору Ломачинській І.М., професору Титаренко В.В. доценту кафедри Купрій Т.Г., доценту Мартич Р.В., доценту Лавриненко Г.А., доценту Овсянкіній Л.А. впровадити ІКТ в навчальний процес і використати електронний навчальний курс при викладанні дисциплін, які забезпечує кафедра філософії.

 

Назва дисципліни

Спеціальність, курс

Сертифікація ЕНК (№ та дата протоколу)

Викладач

(ПІБ)

Примітки

1.                

Філософія політики та права

033 Філософія,

5 курс

Наказ №605, 20.09.2019

Горбань О.В., Лавриненко Г.А.

 

2.                

Аналітика соціальних процесів: Філософія інформації, Філософія економіки

033 Філософія,

2 курс

Наказ №882, 21.12.2019

Горбань О.В., Ломачинська І.М.

 

3.                

Філософські студії

111 Математика,

3 курс

Наказ №741, 14.12.17

Горбань О.В., Мартич Р.В.

 

4.                

Актуальні проблеми історії філософії

033 Філософія,

5 курс

Наказ №736, 13.11.2018

Додонов Р.О.

 

5.                

Актуальні проблеми історії філософії

033 Філософія,

6 курс

Наказ №736, 13.11.2018

Додонов Р.О.

 

6.                

Філософія культури

025 Музичне мистецтво,

5 курс

Наказ № 322 від 10.05.2019

Ковальчук Н.Д.

 

7.                

Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі

033 Філософія,

5 курс

Наказ № 446 від 27.06.2019

Ковальчук Н.Д.

 

8.                

Освіта як соціальне явище: Соціологія освіти

017 Фізична культура і спорт,

5 курс

Наказ №648,

16.12.2013

Купрій Т.Г.

 

9.                

Освіта у трансфор-маційному суспільстві: соціологія освіти

011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи),

5 курс

Наказ №648,

16.12.2013

Купрій Т.Г.

 

10.             

Релігія і економіка

033 Філософія,

5 курс

Наказ №215, 01.04.2019

Ломачинська І.М.

 

11.             

Релігієзнавчі студії: Історія релігії

033 Філософія,

1 курс

Наказ №902, 28.12.2019

Ломачинська І.М.

 

12.             

Сакральне мистецтво

033 Філософія,

5 курс

Наказ №843, 26.12.18

Ломачинська І.М.

 

13.             

Філософські студії

017 Фізична культура і спорт,

3 курс

Наказ №605, 20.09.2019

Овсянкіна Л.А.

 

14.             

Новітні релігійні рухи

033 Філософія,

5 курс

Наказ № 902, 28.12.2019

Титаренко В.В.

 

15.             

Актуальні проблеми філософії релігії

033 Філософія,

5 курс

Наказ № 902, 28.12.2019

Титаренко В.В.

 

16.             

Логіка та методологія наукового пізнання

033 Філософія,

5 курс

Наказ № 322 від 10.05.2019

Шепетяк О.М.

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

Надати можливість професору кафедри Шепетяку О.М., професору Горбаню О.В., професору Додонову Р.О., професору Ковальчук Н.Д., професору Ломачинській І.М., професору Титаренко В.В. доценту кафедри Купрій Т.Г., доценту Мартич Р.В., доценту Лавриненко Г.А., доценту Овсянкіній Л.А. викладати навчальні дисципліни з використанням технологій дистанційного навчання для забезпечення навчального процесу для студентів денної форми навчання.

9. СЛУХАЛИ: 

Горбаня О.В. про рекомендацію до оприлюднення Навчально-методичного посібника для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Менеджмент» «Філософські студії».

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету про рекомендацію до оприлюднення Навчально-методичного посібника «Філософські студії» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Менеджмент» (автори О.С. Александрова, О.В. Горбань, Р.В. Мартич)

 

10. СЛУХАЛИ: 

Горбаня О.В. про рекомендацію до оприлюднення Навчально-методичного посібника для студентів вищих навчальних закладів «Філософія права».

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету про рекомендацію до оприлюднення Навчально-методичного посібника для студентів вищих навчальних закладів «Філософія права» (автори О.С. Александрова, О.В. Горбань, Р.В. Мартич).

Завідувач кафедри філософії                                                     Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри                                                                        М.О. Малецька

Факультет у соціальних мережах