Протокол №3 засідання кафедри 15 жовтня 2019 р.

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                15 жовтня 2019 р.

 

Порядок денний:

  1. Про акредитацію освітньо-наукових програм третього освітнього рівня (доктор філософії) зі спеціальностей 031 Релігієзнавство та 033 Філософія.
  2. Про пролонгацію робочих навчальних програм з дисциплін для освітньо-наукового рівня «доктор філософії».
  3. Підсумки студентського турніру з ісламознавства.
  4. Про бази практики студентів 3 та 4 курсу спеціальності «Філософія».
  5. Про організацію заходів до Всесвітнього дня філософії 2019 року.
  6. Про електронні Індивідуальні плани роботи викладачів.
  7. Рекомендація до друку Методичних рекомендацій до виробничої (соціологічної) практики зі спеціальності 033 «Філософія» (укладач: Р.О. Додонов, Т.Г. Купрій).
  8. Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про акредитацію освітньо-наукових програм третього освітнього рівня (доктор філософії) зі спеціальностей 031 Релігієзнавство та 033 Філософія.

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача кафедри прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О., Ломачинську І.М., Горбаня О.В. про пролонгацію робочих навчальних програм з дисциплін для освітньо-наукового рівня «доктор філософії».

УХВАЛИЛИ:

Пролонгувати робочі навчальні програми з дисциплін для освітньо-наукового рівня «доктор філософії».

 

3. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про підсумки студентського турніру з ісламознавства. За результатами студентського турніру з ісламознавства всі команди-учасниці вважаються переможцями і отримують право на поїздку до Центру Синан-Паші в Стамбулі, Туреччина.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача кафедри прийняти до відома.

4. СЛУХАЛИ:

Купрій Т.Г. про бази практики студентів 3 та 4 курсу спеціальності «Філософія». У 2019 році було розширено перелік установ та організацій, де проходять логіко-герменевтичну практику студенти 3 курсу та виробничу (соціологічну) студенти 4 курсу за рахунок Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничого, ГО «Київське відділення Соціологічної асоціації України», ГО «Майстерня академічного релігієзнавства», ГО «Батьківщина молода», ГО «Форум нових політичних лідерів», Київського міжнародного інституту соціології, Центру соціологічних досліджень імені Ілька Кучеріва.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити перелік установ та організацій, де проходять логіко-герменевтичну практику студенти 3 курсу та виробничу (соціологічну) студенти 4 курсу спеціальності «Філософія».

 

5. СЛУХАЛИ:

Тура М.Г. про організацію заходів до Всесвітнього дня філософії 2019 року. Було запропоновано сценарій вечора, присвяченого Всесвітньому дню філософії.

УХВАЛИЛИ:

Провести до Дня філософії конкурс есеїв серед студентів, магістрантів та аспірантів. Провести засідання дискусійного клубу (відповідальні В.І. Додонова та М.Г. Тур).

6. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про електронні Індивідуальні плани роботи викладачів

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача кафедри прийняти до відома та виконання.

7. СЛУХАЛИ:

Купрій Т.Г. про рекомендацію до друку Методичних рекомендацій до виробничої (соціологічної) практики зі спеціальності 033 «Філософія».

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету про рекомендацію до друку Методичних рекомендацій до виробничої (соціологічної) практики зі спеціальності 033 «Філософія» (укладач: Р.О. Додонова, Т.Г. Купрій).

Завідувач кафедри філософії                                            Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри                                                                                М.О. Малецька

 

Факультет у соціальних мережах