Протокол №2 засідання кафедри 24 вересня 2019 р.

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 2

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                24 вересня 2019 р.

 

Порядок денний:

  1. Про організацію академічної мобільності студентів 2 та 3 курсу спеціальності «Філософія» в Університет імені Яна Длугаша (м. Ченстохова, Польща).
  2. Про проведення міжнародної конференції «Конгрес молодих дослідників релігії».
  3. Про підготовку студентів до участі в турнірі з ісламознавства;
  4. Рекомендація до друку Навчально-енциклопедичного словника-довідника для студентів вищих навчальних закладів «Філософія історії» (за заг.редакцією О.С. Александрової, Р.О. Додонова, Ю.В. Омельченка).
  5. Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про організацію академічної мобільності студентів 2 курсу спеціальності «Філософія» Деркач Альони, Мельниченко Вікторії, Єфіменко Анастасії, Борець Вероніки, Завадської Валерії та студента 3 курсу Василенко Євгенія в Університет імені Яна Длугаша (м. Ченстохова, Польща). Було наголошено на необхідності забезпечення своєчасного зв’язку викладачів зі студентами протягом перебування студентів закордоном.

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача кафедри прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про проведення міжнародної конференції «Конгрес молодих дослідників релігії». 17-18 жовтня на базі Київського університету імені Бориса Грінченка буде проведено міжнародну конференцію «Конгрес молодих дослідників релігії», до участі в якій можуть долучитися викладачі кафедри.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача кафедри прийняти до відома.

3. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про підготовку студентів до участі в турнірі з ісламознавства. Турнір буде проведено 15 жовтня. Відповідальною за підготовку команди студентів від кафедри філософії призначено проф. Ломачинську І.М.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача кафедри прийняти до відома та виконання.

4. СЛУХАЛИ:

Омельченка Ю.В. про рекомендацію до друку Навчально-енциклопедичного словника-довідника для студентів вищих навчальних закладів «Філософія історії».

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед Вченою радою Історико-філософського факультету про рекомендацію до друку Навчально-енциклопедичного словника-довідника для студентів вищих навчальних закладів «Філософія історії» (за заг.редакцією О.С. Александрової, Р.О. Додонова, Ю.В. Омельченка).

Завідувач кафедри філософії                                            Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри                                                              М.О. Малецька

 

Факультет у соціальних мережах