Протокол №1 засідання кафедри 29 серпня 2019 р.

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 1

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                29 серпня 2019 р.

 

 

Порядок денний:

 1. Підсумки Вступної кампанії 2019 року.
 2. Затвердження навчального навантаження.
 3. Затвердження Індивідуальних планів роботи викладачів.
 4. Затвердження плану роботи кафедри на 2019/20 н.р.
 5. Призначення наукових керівників аспірантам кафедри 2019 р. набору.
 6. Про затвердження індивідуальних планів аспірантам кафедри 2019 р. набору.
 7. Про зміну керівника проектної групи (гаранта освітньої програми) другого (освітньо-наукового) рівня освіти спеціальності 033 «Філософія».
 8. Затвердження графіку консультацій на І семестр 2019/20 н.р.
 9. Призначення кураторів першокурсникам спеціальностей «Філософія» та «Політологія».
 10. Про використання ЕНК в навчальному процесі.
 11. Про сертифікацію ЕНК.
 12. Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про підсумки Вступної кампанії 2019 року. На 1 курс бакалаврату спеціальності «Філософія» зараховано 25 студентів (100% ліцензованого обсягу), на 1 курс бакалаврату спеціальності «Політологія» - 24 студенти та 1 студентка (Затуливітер Валерія Петрівна) звернулася до Міністерства освіти і науки з проханням зарахувати її на цю спеціальність. На 1 курс магістратури зараховано 5 студентів – закрите лише держзамовлення.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача кафедри взяти до відома.

2. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження навчального навантаження на 2019-2020 навчальний рік. Заплановано 12679,93 години. Штатний розпис враховує 1 ставку завідувача кафедри, 9,5 ставки професора, 11 ставок доцентів та 0,25 ставки старшого викладача. Цього року на кафедру додано 0,25 ставки доцента. На попередньому засіданні кафедри в червні ми попередньо затверджували навчальне навантаження, але відбулися зміни, які слід врахувати.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача кафедри взяти до відома. Затвердити розподіл навчального навантаження на 2019-2020 н.р.

3. СЛУХАЛИ:

Викладачів кафедри філософії про затвердження Індивідуальних планів роботи викладача на 2019-2020 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Індивідуальні плани роботи викладача на 2019-2020 н.р.

4. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. з інформацією про проект плану роботи кафедри на 2019-2020 н.р.

Професор Ломачинська І.М. виступила з пропозицією провести в березні науковий семінар з теми «Українська філософія в контексті світового філософського процесу».

Професор Тур М.Г. запропонував низку заходів, приурочених до Всесвітнього дня філософії.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план роботи кафедри на 2019-2020 н.р. з доповненнями.

5. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про призначення наукових керівників аспірантам першого року навчання.

УХВАЛИЛИ:

1. Призначити науковим керівником аспіранта першого року навчання з наукової спеціальності 033 Філософія денної форми навчання Олійника Івана доктора філософських наук, професора Александрову О.С.

2. Призначити науковим керівником аспіранта першого року навчання з наукової спеціальності 033 Філософія денної форми навчання Нестеровського Антона доктора філософських наук, професора Горбаня О.В.

6. СЛУХАЛИ:

Александрову О.С., Горбаня О.В. про затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів першого року навчання Олійника Івана та Нестеровського Антона.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити індивідуальні плани роботи аспірантів першого року навчання.

7.СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про розгляд кандидатури д.філос.н., проф. О.В. Горбаня для затвердження гарантом (керівником проектної групи) освітньо-наукової програми другого (освітньо-наукового) рівня освіти спеціальності 033 «Філософія». Необхідність затвердження кандидатури д.філос.н., проф. О.В. Горбаня гарантом зазначеної програми обумовлена добровільним складанням повноважень чинного гаранта д.філос.н., проф. О.С. Александрової у зв’язку з недоцільністю суміщення з повноваженнями гаранта освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня освіти спеціальності 033 «Філософія».

ГОЛОСУВАЛИ:

За затвердження д.філос.н., проф. О.В. Горбаня гарантом (керівником проектної групи) освітньо-наукової програми другого (освітньо-наукового) рівня освіти спеціальності 033 «Філософія».

 

Результати голосування:

За – 16

Проти – 0

Утримались – немає

УХВАЛИЛИ:

Затвердити д.філос.н., проф. О.В. Горбаня гарантом (керівником проектної групи) освітньо-наукової програми другого (освітньо-наукового) рівня освіти, спеціальності 033 «Філософія».

8. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження графіку індивідуальних консультацій викладачів кафедри на І семестр 2019-2020 н.р.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити графік індивідуальних консультацій викладачів кафедри на І семестр 2019-2020 н.р.

9. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про призначення кураторів першокурсникам спеціальностей «Філософія» та «Політологія»

УХВАЛИЛИ:

Призначити доцента Овсянкіну Л.А. куратором першого курсу спеціальності «Філософія» та доцента Лавриненко Г.А. куратором першого курсу спеціальності «Політологія».

10. СЛУХАЛИ:

Завідувача кафедри кафедри, професора Додонова Р.О. про рекомендацію професору кафедри Шепетяку О.М., професору Горбаню О.В., професору Додонову Р.О., професору Ковальчук Н.Д., доценту кафедри Купрій Т.Г., доценту Бондар Т.І. впровадити ІКТ в навчальний процес і використати електронний навчальний курс при викладанні дисциплін, які забезпечує кафедра філософії.

 

Назва дисципліни в навантаженні

Форма навчання
(денна/заочна)

Спеціальність

Семестр

Посилання на ЕНК у системі е-навчання Університету, що забезпечує викладання цієї дисципліни

Співвідношення годин аудиторної та дистанційної роботи

Наявність сертифікації

 

Освіта у трансфор-маційному суспільстві: соціологія освіти

Заочна

ПСОм

11

http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15530

50/50

Наказ №648,

16.12.2013

 

Освіта як соціальне явище: соціологія освіти

Денна

ФВм

10

http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8677

50/50

Наказ №648,

16.12.2013

 

Освіта у трансфор-маційному суспільстві: соціологія освіти

Заочна

ПВШм

10

http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15529

50/50

Наказ №648,

16.12.2013

 

Аналітичні студії: соціологія

Денна

ФІЛОСб

3

http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=14038

50/50

Наказ №348,

27.06.2013

 

Соціально-політичні студії: Соціологія

Денна

ПЛб

3

http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=14038

50/50

Наказ №348,

27.06.2013

 

Філософія культури

Денна

ММ

10

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17852

50/50

Наказ № 322 від 10.05.2019

 

Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі

Денна

ФІЛОС

10

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15178

50/50

Наказ № 446 від 27.06.2019

 

Філософський аналіз феномену науки

Денна

ФІЛОСм

9

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17952

50/50

Наказ №397, 03.06.19

 

Релігії Давнього Світу

Денна

ФІЛОСм

11

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=16847

50/50

Наказ №397, 03.06.19

 

Логіка та методологія наукового пізнання

Денна

ФІЛОСм

10

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=14944

50/50

Наказ № 322 від 10.05.2019

 

Стародавні релігії

Аспірантура

АСП

 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17086

50/50

Наказ №397, 03.06.19

 

Актуальні проблеми історії філософії

Денна

ФІЛОСм

9,10,11,12

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=13997

https://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=13998

50/50

Наказ №736, 13.11.2018

 

Філософія інформації

Денна

ІБАм

9

https://elearning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=10954

50/50

Наказ №264,

16.04.2018

 

Логіка

Денна

ФУб

1

http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17927

50/50

Наказ №736, 13.11.2018

УХВАЛИЛИ:

Надати можливість професору кафедри Шепетяку О.М., професору Горбаню О.В., професору Додонову Р.О., професору Ковальчук Н.Д., професору Ломачинській І.М., доценту кафедри Купрій Т.Г., доценту Бондар Т.І. викладати навчальні дисципліни з використанням технологій дистанційного навчання для забезпечення навчального процесу для студентів денної форми навчання.

11. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про сертифікацію ЕНК для бакалаврів «Філософські студії» (доц. Овсянкіна) для спеціальності «Фізична реабілітація (Здоров’я людини)».

 

ВИСТУПИЛИ:

Рецензенти професор Горбань О.В., доцент Купрій Т.Г.

УХВАЛИЛИ:

Клопотати про проведення технічної експертизи ЕНК для бакалаврів «Філософські студії» (доц. Овсянкіна) для спеціальності «Фізична реабілітація (Здоров’я людини)» з метою сертифікації.

Завідувач кафедри філософії                                            Р.О. Додонов

 

Факультет у соціальних мережах