Протокол №11 засідання кафедри 15 травня 2019 р.

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 11

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                           15 травня 2019 р.

 

Порядок денний:

  1. Про обговорення відкритої лекції кандидата філософських наук, доцента Колінько М.В. «Філософський аналіз міжкультурної комунікації»
  2. Різне.

 

І. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію кандидата філософських наук, доцента Колінько М.В., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2019 року. Тема лекції «Філософський аналіз міжкультурної комунікації», прочитана 15.05.2019 р.

ВИСТУПИЛИ: професор Додонова В.І., професор Додонов Р.О., доцент Брижнік, доцент Панасюк Л.В., доцент Лавриненко Г.А., доцент Хрипко С.А., доцент Овсянкіна Л.А. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 16

За – 16

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція кандидата філософських наук, доцента Колінько М.В.«Філософський аналіз міжкультурної комунікації» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

Завідувач кафедри філософії                                            Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри                                                              М.О. Малецька

 

Факультет у соціальних мережах