Протокол №10 засідання кафедри 7 травня 2019 р.

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 10

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                7 травня 2019 р.

 

Порядок денний:

  1. Про обговорення відкритих лекцій викладачів кафедри філософії
  2. Про сертифікацію ЕНК.
  3. Різне.

 

І. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію професора кафедри філософії Горбаня О.В., який є претендентом на посаду професора кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2019 року. Тема лекції «Проблема людини в філософії», прочитана 18.04.2019 р. на першому курсі спеціальності «Історія та археологія».

ВИСТУПИЛИ: професор Додонова В.І., професор Додонов Р.О., доцент Купрій Т.Г., доцент Мартич Р.В. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонстрував вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовував мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 15

За – 15

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція професора Горбаня О.В. «Проблема людини в філософії» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію професора кафедри філософії Ломачинської І.М., яка є претендентом на посаду професора кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2019 року. Тема лекції «Православ’я», прочитана 18.04.2019 р. на першому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Горбань О.В., професор Додонов Р.О., доцент Мартич Р.В., доцент Супруненко А.П. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонстрував вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовував мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 15

За – 15

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція професора Ломачинської І.М. «Православ’я» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

 

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію професора кафедри філософії Тура М.Г., який є претендентом на посаду професора кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2019 року. Тема лекції «Методологічні межі комунікативної практичної філософії», прочитана 24.04.2019 р. на другому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Додонов Р.О., професор Додонова В.І., доцент Купрій Т.Г. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонстрував вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовував мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 15

За – 15

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція професора Тура М.Г. «Методологічні межі комунікативної практичної філософії» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію професора кафедри філософії Шепетяка О.М., який є претендентом на посаду професора кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2019 року. Тема лекції «Проблема фальсифікації у дефініюванні наукового факту», прочитана 26.04.2019 р. на першому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Горбань О.В., професор Додонов Р.О., доцент Купрій Т.Г. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 15

За – 15

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція професора Шепетяка О.М. «Проблема фальсифікації у дефініюванні наукового факту» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію професора кафедри філософії Ковальчук Н.Д., яка є претендентом на посаду професора кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2019 року. Тема лекції «Філософія культури як філософія символу», прочитана 23.04.2019 р. на п’ятому курсі спеціальності «Музичне мистецтво».

ВИСТУПИЛИ: професор Пасько Я.І., доцент Панасюк Л.В., доцент Овсянкіна Л.А. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 15

За – 15

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція професора Ковальчук Н.Д. «Філософія культури як філософія символу» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію професора кафедри філософії Паська Я.І., який є претендентом на посаду професора кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2019 року. Тема лекції «Базові соціально-філософські парадигми», прочитана 26.04.2019 р. на спеціальності «Корекційна освіта».

ВИСТУПИЛИ: професор Шепетяк О.М., доцент Панасюк Л.В., доцент Хрипко С.А. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 15

За – 15

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція професора Паська Я.І. «Базові соціально-філософські парадигми» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Бондар Т.І., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2019 року. Тема лекції «Умовивід», прочитана 18.04.2019 р. на другому курсі спеціальності «Філологія».

ВИСТУПИЛИ: професор Додонов Р.О., доцент Мартич Р.В., доцент Овсянкіна Л.А. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 15

За – 15

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Бондар Т.І. «Умовивід» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Овсянкіної Л.А., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2019 року. Тема лекції «Філософія як специфічний тип знання», прочитана 17.04.2019 р. на першому курсі спеціальності «Історія та археологія».

ВИСТУПИЛИ: професор Додонова В.І., професор Горбань О.В., доцент Купрій Т.Г., доцент Бондар Т.І. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 15

За – 15

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Овсянкіної Л.А. «Філософія як специфічний тип знання» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Омельченка Ю.В., який є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2019 року. Тема лекції «Суспільно-політична думка в Україні 60-90х років», прочитана 03.05.2019 р. на першому курсі спеціальності «Політологія».

ВИСТУПИЛИ: професор Додонов Р.О., професор Горбань О.В., доцент Панасюк Л.В. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 15

За – 15

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Омельченко Ю.В. «Суспільно-політична думка в Україні 60-90х років» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

 

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Панасюка Л.В., який є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2019 року. Тема лекції «Філософія в житті сучасної людини», прочитана 24.04.2019 р. на спеціальності «Соціальна робота».

ВИСТУПИЛИ: професор Ковальчук Н.Д., доцент Хрипко С.А., доцент Купрій Т.Г. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонстрував вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовував мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 15

За – 15

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Панасюка Л.В. «Філософія в житті сучасної людини» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

 

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Супруненко А.П., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2019 року. Тема лекції «Нормативні політичні теорії», прочитана 07.05.2019 р. на перщому курсі спеціальності «Політологія».

ВИСТУПИЛИ: професор Додонов Р.О., доцент Хрипко С.А., доцент Бондар Т.І. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 15

За – 15

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Супруненко А.П. «Нормативні політичні теорії» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

 

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Хрипко С.А., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2019 року. Тема лекції «Софійність як етнічний вимір української культури», прочитана 23.04.2019 р. на першому курсі спеціальності «Політологія».

ВИСТУПИЛИ: професор Ковальчук Н.Д., доцент Бондар Т.І., доцент Купрій Т.Г. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 15

За – 15

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Хрипко С.А. «Софійність як етнічний вимір української культури» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про відкриту лекцію доцента кафедри філософії Лавриненко Г.А., яка є претендентом на посаду доцента кафедри філософії відповідно до умов конкурсу на заміщення вакантних посад 2019 року. Тема лекції «Громадська думка і політичні комунікації», прочитана 22.04.2019 р. на другому курсі спеціальності «Філософія».

ВИСТУПИЛИ: професор Додонов Р.О., доцент Купрій Т.Г., доцент Супруненко А.П. зазначили високий теоретичний та методологічний рівень прочитаної лекції, що свідчить про належний рівень кандидата. Лектор продемонструвала вміння підтримувати діалог з аудиторією, використовувала мультимедійні засоби. Виступаючі надали позитивну оцінку.

Результати голосування:

Голосували – 15

За – 15

Проти – немає

Утрималися – немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Лекція доцента Лавриненко Г.А. «Громадська думка і політичні комунікації» за науковим та методичним рівнем відповідає вимогам вищої школи.

 

2. СЛУХАЛИ:

Горбаня О.В. про сертифікацію ЕНК для бакалаврів: «Історія релігії: частина друга» (проф. Ломачинська І.М.), для магістрів: «Філософський аналіз феномену науки» (проф. Шепетяк О.М.), «Релігії Давнього Світу» (проф. Шепетяк О.М.).

 

УХВАЛИЛИ:

Засвідчити відповідність змісту ресурсів ЕНК для бакалаврів: «Історія релігії: частина друга» (проф. Ломачинська І.М.)освітньо-професійній програмі 033.00.01 Філософія, для магістрів «Філософський аналіз феномену науки» (проф. Шепетяк О.М.), «Релігії Давнього Світу» (проф. Шепетяк О.М.) освітньо-науковій програмі 033.00.01 Філософія та клопотати про проведення технічної експертизи ЕНК з метою сертифікації.

 

Завідувач кафедри філософії                                            Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри                                                              М.О. Малецька

 

Факультет у соціальних мережах