Протокол №9 засідання кафедри 16 квітня 2019 р.

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 9

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                16 квітня 2019 р.

 

Порядок денний:

  1. Затвердження графіку відкритих лекцій викладачів кафедри філософії, що беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад.
  2. Про організацію «Київських філософських студій» 2019 року.
  3. Про сертифікацію ЕНК для магістрів: «Філософія освіти» (проф. Горбань О.В., доц. Купрій Т.Г.), «Логіка та методологія наукового пізнання» (проф. Шепетяк О.М.), для бакалаврів: «Філософія Стародавнього Сходу» (проф. Шепетяк О.М.).
  4. Про затвердження білетів весняної екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.
  5. Про затвердження програми іспиту та білетів державної екзаменаційної атестації.
  6. Різне.
  7. Затвердити графік відкритих лекцій викладачів кафедри філософії, що беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад;
  8. Інформацію про відкриті лекцій оприлюднити на сайті ІФФ та кафедри.

 

1. СЛУХАЛИ:

Купрій Т.Г. про затвердження графіку відкритих лекцій викладачів кафедри філософії, що беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад. За погодженням з викладачами, що беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад, запропонувала наступний графік проведення відкритих лекцій:

ПІБ

Час, місце, курс

Тема лекції

Овсянкіна Людмила Анатоліївна

17.04.19., 10:00, Історія, 1 курс

«Філософія як специфічний тип знання»

Бондар Тетяна Іванівна

18.04.19 р., 11:50, ФІН, 2 курс

«Умовивід»

Ломачинська Ірина Миколаївна

18.04.19 р., 11:50, ІФФ, 1 курс

Історія релігій. «Православ’я»

Лавриненко Анна Андріївна

22.04.19 р., 10:00, ІФФ, Філософія, 2 курс

«Політичні комунікації»

Ковальчук Наталя Дмитрівна

23.04.19 р., 16:00, Інститут мистецтв, 5 курс

«Філософія культури та філософія мистецтва»

Хрипко Світлана Анатоліївна

23.04.19 р., 3 п. – 4 п., Політологія, 1 курс

«Софійність як етнічний вимір української культури»

Панасюк Леонід Валерійович

24.04.19, 8:30, СРб, 2 курс

«Філософія в житті сучасної людини»

Горбань Олександр Володимирович

24.04.19 р., 10:00, Історія, 1 курс

«Філософська антропологія»

Тур Микола Григорович

24.04.19 р., 11:50, Філософія, 2 курс

«Методологічні особливості дискурсивної етики»

Шепетяк Олег Михайлович

26.04.19, 10:00, Філософія, 2 курс

«Герменевтична проблема і філософія науки»

Омельченко Юрій Васильович

03.05.19 р., 8:30, Політологія, 1 курс

«Суспільно-політична думка в Україні 60-90х років»

Супруненко Анна Петрівна

07.05.19 р., 11:50, Політологія, 1 курс

«Нормативні політичні теорії»

Пасько Ярослав Ігорович

26.04.19 р., 8:30, КО

«Базові соціально-філософські парадигми»

УХВАЛИЛИ:

 

2. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про організацію «Київських філософських студій» 2019 року.

 

 

УХВАЛИЛИ:

1.Провести 16-17 травня 2019 року Всеукраїнську наукову конференцію «Київські філософські студії – 2019» у приміщенні навчального корпусу №1 Університету (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б).

2.Створити оргкомітет у складі:

Співголови:

Александрова О.С., декан Історико-філософського факультету, доктор філософських наук, професор;

Додонов Р.О., завідувач кафедри філософії Історико-філософського факультету, доктор філософських наук, професор.

Члени оргкомітету:

Андрєєв В.М., професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор;

Горбань О.В., професор кафедри філософії Історико-філософського факультету, доктор філософських наук, професор;

Завадський В.М., заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Історико-філософського факультету, кандидат історичних наук, доцент;

Ковальчук Н.Д., професор кафедри філософії Історико-філософського факультету, доктор філософських наук, професор;

Купрій Т.Г., доцент кафедри філософії Історико-філософського факультету, кандидат історичних наук, доцент;

Ломачинська І.М., професор кафедри філософії Історико-філософського факультету, доктор філософських наук, професор;

Патук Т.М., методист НМЦ досліджень, наукових проектів та програм;

Прядко М.М., завідувач НМЦ видавничої діяльності;

Даценко Т.О., завідувач НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності, кандидат психологічних наук.

3. Затвердити організаційний план проведення конференції:

Обов’язки

Дата виконання

ПІБ відповідальних осіб

Організація та координація роботи конференції

Упродовж підготовки та проведення конференції

Александрова О.С.

Додонов Р.О.

Андрєєв В.М.

Підготовка програми конференції

до 10.05.2019

Додонов Р.О.

Патук Т.М.

Друк програми конференції

до 14.05.2019

Прядко М.М.

Виготовлення сертифікатів учасників конференції

до 15.05.2019

Малецька М.О.

Підготовка електронного збірника матеріалів конференції

до 15.05.2019

Додонов Р.О.

Створеття презентації конференції у PowerPoint

до 15.05.2019

Царенок А.В.

Технічна підтримка заходу

16-17.05.2019

Царенок А.В.

Підготовка аудиторного фонду

16-17.05.2019

Кожемяко О.М.

Реєстрація учасників конференції

16.05.2019

Купрій Т.Г.

Фотозйомка

16-17.05.2019

Даценко Т.О.

Підготовка інформації про захід на сайт

до 18.05.2019

Додонов Р.О.

Царенок А.В.

3. СЛУХАЛИ:

Мартич Р.В. про сертифікацію ЕНК для магістрів: «Філософія освіти» (проф. Горбань О.В., доц. Купрій Т.Г.), «Логіка та методологія наукового пізнання» (проф. Шепетяк О.М.), для бакалаврів: «Філософія Стародавнього Сходу» (проф. Шепетяк О.М.).

 

УХВАЛИЛИ:

Засвідчити відповідність змісту ресурсів ЕНК для магістрів: «Філософія освіти» (проф. Горбань О.В., доц. Купрій Т.Г.), «Логіка та методологія наукового пізнання» (проф. Шепетяк О.М.) освітньо-науковій програмі 033.00.01 Філософія та для бакалаврів: «Філософія Стародавнього Сходу» (проф. Шепетяк О.М.) освітньо-професійній програмі 033.00.01 Філософія та клопотати про проведення технічної експертизи ЕНК з метою сертифікації.

4. СЛУХАЛИ:

Горбаня О.В. про затвердження білетів весняної екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити білети весняної екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.

 

 

5. СЛУХАЛИ:

Горбаня О.В. про затвердження програми іспиту та білетів державної екзаменаційної атестації.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити програму іспиту та білети державної екзаменаційної атестації.

Завідувач кафедри філософії                                            Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри                                                              М.О. Малецька

 

Факультет у соціальних мережах