Всеукраїнська студентська наукова конференція «Стратегії розвитку сучасного суспільства»

В Інституті суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка 24 лютого 2016 року відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція «Стратегії розвитку сучасного суспільства», ініціатором та організатором якої виступила кафедра філософії.

Пріоритетними напрямками конференції було обрано значущі проблеми сучасного суспільства та України зокрема. Студенти підійшли до виступу свідомо, активно, зосереджено приймали участь у дискусійних питаннях та показали свою здатність до формування та відстоювання власної точки зору.

Одним із етапів конференції була ділова гра, де кожен міг продемонструвати свої лідерські, організаторські якості та показати професійні здатності, набуті на заняттях з політології, філософії, риторики, глобалістики, соціології та інших дисциплінах. Це допомогло підкреслити здатність студентів орієнтуватися в сьогоднішніх соціально-політичних, економічних, етичних та духовних сферах суспільства.

Особливу увагу студентів актуалізували проблемні питання, які потребували формування раціональних підходів до пошуку способів вирішення практичних проблем у формі висунення гіпотез щодо способів вирішення заданих практичних проблем та логічне обґрунтування їх рішень, що передбачало визначення причинно-наслідкових в’язків. Найкращі тези виступів будуть опубліковані в студентському електронному науковому журналі «Студентські пошуки».
Програма

 

Факультет у соціальних мережах