«Київські філософські студії-2018»

17-18 травня 2018 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка (КУБГ) відбулася Наукова конференція «Київські філософські студії». Співорганізаторами заходу стали Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України та Молодіжна асоціація релігієзнавців.

У роботі конференції взяли участь науковці Києва і Варшави, Запоріжжя і Полтави, Миколаєва і Кривого Рогу, Вінниці й Житомира, Слов’янська і Мелітополя, Переяслав-Хмельницького та Ірпеня, і навіть шотландського міста Глазго. Про своє бажання виступити на конференції заявили 120 філософів, істориків, політологів, соціологів, у тому числі: 29 докторів наук, професорів, 30 кандидатів наук, доцентів, 5 старших викладачів і наукових співробітників без ступеня, 20 аспірантів, 12 магістрантів, 24 студенти бакалаврату.

Відкрила конференцію декан Історико-філософського факультету КУБГ, д. філос. н., проф. Александрова О.С. У своїй вітальній промові вона побажала плідної роботи учасникам студій та звернула увагу на наявність серед них як досвідчених філософів, так і початківців – студентів і аспірантів, які роблять лише перші кроки в науці. У такий спосіб, відзначила вона, забезпечується естафета поколінь, транслюються наукові традиції.

Пленарне засідання, за задумом організаторів, складалося з трьох сесій-панелей, кожна з яких була присвячена одному з пріоритетних напрямків досліджень. Так, перша сесія мала назву «Метафізика міста». І глибоко символічним є факт, що «Київські філософські студії» розпочалися з доповіді д. філос. н., професора Ковальчук Н.Д. «Київ як символ святості». Доповідач аргументовано продемонструвала концентрацію святості в Києві, відкрила приховані культурні смисли духовного простору міста, проводячи паралелі між Києвом та Єрусалимом. Змістовне продовження проблематики філософії міста відбулося в обговоренні, в якому взяли участь д. філос. н., професор кафедри філософії КУБГ Пасько Я.І., аспірантка Донецького національного університету імені Василя Стуса Гуржи К.Л., магістрантка спеціальності «Філософія» КУБГ Іванова О.О., аспірант кафедри філософії КУБГ Чеснокова В.І. Кожен з них знайшов власні аспекти загальної урбаністичної проблематики.

Друга пленарна сесія «Формування компетентностей фахівців засобами філософії» була присвячена актуальному питанню навчання філософії у середній школі. З доповіддю «Філософія та філософування у Новій українській школі» виступила к. філос. н., доцент кафедри філософії Факультету філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доц. Адаменко Н.Б. Тему розвинула к. філос. н., ст. наук. співр. відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Кришмарел В.Ю. Про методичні напрацювання грінченківців щодо формування у студентів філософських компетентностей розповідала к. філос. н., керівник Центру критичного мислення Історико-філософського факультету КУБГ доц. Бондар Т.І. А магістрантка спеціальності «Філософія» КУБГ Курбонова Н.Ф. повідомила про досвід навчання філософії у приватній школі «Афіна».

Третя пленарна сесія була присвячена соціально-філософським аспектам гуманітарної безпеки. Про концепт «гібридна війна» та висновки колективного дослідження, подані в україно-польській монографії «Гібридна війна: in verbo et in praxi», розповів д. філос. н., завідувач кафедри філософії КУБГ, проф. Додонов Р.О. Він презентував вказане видання та відрекомендував авторський колектив, члени доповіли про результати своїх теоретичних пошуків. До складу цього колективу увійшли д. філос. н., професор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди проф. Базалук О.О.;д. філос. н., директор навчально-наукового Інституту гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України проф. Мандрагеля В.А.; д. філос. н., професор кафедри філософії КУБГ проф. Додонова В.І.;к. соц. наук, доцент Університету Єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері в Йозефові (Варшава, Польща) Новікова К.; к. філос. н., докторант кафедри філософії Донецького національного університету імені Василя Стуса доц. Колінько М.В.; кандидати філософських наук Білецький В.В., Ковальський Г.Є., Халіков Р.Х., Штоквиш О.А. та інші дослідники.

Після перерви конференція продовжила свою роботу в секціях.

Перша секція «Історико-філософська класика: рецепції та інтерпретації» (керівники – д. філос. н., професор кафедри філософії КУБГ, доц. Шепетяк О.М. і к. філос. н., доцент кафедри філософії КУБГ Брижник В.М.) об’єднала істориків філософії.

Друга, найчисельніша секція «Соціокультурні парадигми сучасності» (керівники – д. філос. н., професор кафедри філософії КУБГ, проф. Додонова В.І. і к. філос. н., доцент кафедри філософії КУБГ, доц. Овсянкіна Л.А.) аналізувала сучасний стан соціуму засобами соціальної філософії.

В третій секції (керівники – к. філос. н., доцент кафедри філософії КУБГ, доц. Хрипко С.А. і к. і. н., доцент кафедри філософії КУБГ, доц. Купрій Т.Г.) обговорювали «Актуальні проблеми філософії культури, етики та естетики».

Четверта секція «Буття релігії в українському соціумі» (керівники – д. філос. н., професор кафедри філософії КУБГ, проф. Ломачинська І.М. і к. філос. н., доцент кафедри філософії КУБГ Титаренко В.В.) зібрала релігієзнавців.

П’ята секція (керівники – д. філос. н., професор кафедри філософії КУБГ, проф. Горбань О.В., і к. філос. н., доцент кафедри філософії КУБГ Мартич Р.В.) мала назву «Філософія освіти та сучасний освітологічний дискурс».

Нарешті, у шостій секції (керівники – д. політ. н., доцент кафедри філософії КУБГ, доц. Панасюк Л.В. і к. політ. н., доцент кафедри філософії КУБГ, доц. Супруненко А.П.) висвітлювалися «Фундаментальні та прикладні виміри політичної науки».

За даними Оргкомітету «Київських філософських студій-2018», кількість доповідачів у секціях розподілилася наступним чином:

1212

18 травня 2018 року «Київські філософські студії» продовжили свою роботу в форматі круглих столів. Так, зокрема, один з них був ініційований Молодіжною асоціацією релігієзнавців (МАР) і мав назву «Релігія в сучасній культурі». Модератором засідання був к. філос. н., президент МАР Халіков Р.Х. Учасники «круглого столу» обговорили повідомлення аспірантки кафедри філософії Донецького національного університету імені Василя Стуса Гуржи К.Л. «Міф міста в контексті іконічного повороту в гуманітарній науці», к. філос. н., докторанта кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Кисельова О.С. «Релігія в публічній сфері і три шляхи її релігієзнавчого осмислення». Старший науковий співробітник відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, к. філос. н. Титаренко В.В. презентувала свою монографію «Від пророцтв у релігії до прогнозування в релігієзнавстві». Президент МАР Халіков Р.Х. виступив з повідомленням «Нова релігійність і контрсекулярна ідеологія».

Підводячи підсумки роботи конференції, слід вказати на високий теоретичний рівень доповідей професорів, доцентів, аспірантів, студентів. Секції та «круглі столи» стали майданчиками апробації індивідуальних філософських пошуків, що є особливо важливим для молодих дослідників напередодні захисту магістерських дисертацій та бакалаврських робіт. На секціях відбувалася жвава дискусія в обговоренні практично кожного виступу. Конференція наочно продемонструвала свою життєздатність, і її організатори сподіваються, що цьогорічні філософські студії стануть початком нової традиції Історико-філософського факультету.

Наприкінці наведемо декілька характерних відгуків гостей:

Ксенія Панькова (кандидат соціологічних наук, м. Київ): «Під час роботи конференції панувала тепла, творча атмосфера доброзичливості й щирості, яка сприяє плідному обговоренню теоретичних питань. Відчувається демократичний дух академічної установи без статусної прірви між викладачами й студентами. У центрі уваги знаходилася не посада чи регалії, а істина, критерієм оцінки доповідачів – рівень їх філософської культури. Саме так і має бути».

Олег Кисельов (докторант, м. Київ): «Я перший раз в стінах грінченківського університету, вражає матеріальна база, обладнання аудиторій оргтехнікою, в таких умовах хочеться працювати. Сподіваюся повернутися наступного року, запрошуйте».

Олександра Бібік (аспірантка, м. Вінниця): «Мене приємно здивувала якість доповідей. Нещодавно була на Днях науки філософського факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, так деякі виступи були на порядок вище, аніж ті, що лунали там».

Катерина Горбенко (аспірантка, м. Слов’янськ): «Конференція проведена на високому організаційному рівні, починаючи від зустрічі та розселення гостей, реєстрації учасників – і завершуючи друком програми, електронної збірки з текстами доповідей та повідомлень».  

З програмою конференції та текстами доповідей і повідомлень можна ознайомитися за посиланнями:

Програма Наукової конференції «Київські філософські студії-2018».

Київські філософські студії [Текст] : Матеріали наукової конференції (м. Київ, 17-18 травня 2018 р.) : тези доповідей.

 

Факультет у соціальних мережах