Наукові школи професорів ФСГН

Школа соціальної філософії та філософії історії

РІК ЗАСНУВАННЯ: 2007

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Олена Станіславівна Александрова, доктор філософських наук, професор кафедри філософії, декан Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=r6FZG5UAAAAJ&hl=uk

Профіль в Research Gate:

https://www.researchgate.net/profile/Olena_Aleksandrova2

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ:

 • соціально-філософські аспекти проблеми безпеки духовності.
 • соціально-філософські аспекти ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства.
 • фактори комунікативних відносин.

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК (за останні 5 років):

 • статті Scopus/Web of Science – 5;
 • монографії – 3;
 • захищені дисертації – 1 кандидатська дисертація (соціальна філософія та філософія історії).

 

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: Київ.

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ

з/п    

ПІБ

 Науковий ступінь 

 Вчене звання 

Місце роботи та посада

1.

Вязова Р.В.

к.філос.н.

доцент

Запорізький національний університет, доцент кафедри ділової комунікації

2.

 Сухорукова А.В. 

к.філос.н.

-

 -

3.

Убейволк О.О.

к.філос.н.

доцент

Запорізький національний університет, доцент кафедри ділової комунікації

4. 

Щербакова Н.В.

к.філос.н.

-

 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, ФОП 

 

Філософська рефлексія історичної динаміки

РІК ЗАСНУВАННЯ: 2001.

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Роман Олександрович Додонов, професор, доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=90GTsDEAAAAJ&hl=uk

Профіль в Research Gate:

https://www.researchgate.net/profile/Roman_Dodonov

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ:

 • етнічна ментальність, ідентичність, самосвідомість нації;
 • цивілізаційний підхід до аналізу історичного процесу;
 • історична динаміка глобальних проблем людства;
 • східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій;
 • історична та культурна пам’ять.

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК (за останні 5 років):

 • статті Scopus/Web of Science: Scopus – 2; Web of Science – 4;
 • монографії – 6 (2 одноосібні, 4 колективні);
 • захищені дисертації – 3 кандидатських дисертації; 1 докторська дисертація.

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: Київ, Запоріжжя, Вінниця.

 

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ

з/п    

ПІБ

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи та посада

1.

Додонова В.І.

д.філос.н.

професор

Київський університет імені Бориса Грінченка, професор кафедри філософії

2.

Колінько М.В.

к.філос.н.

доцент

Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри філософії

3.

Брило Ю.М.

к.філос.н.

-

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», фахівець Центру міжнародної освіти Департаменту міжнародного співробітництва

4.

Бузаров А.І.

к.філос.н.

-

Колегія адвокатів України адвокатправозахисник, журналіст, міжнародний оглядач, політичний аналітик і сходознавець, теле- та радіоведучий

5.

Воронова Г.В.

к.філос.н.

доцент

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, заступник декана Факультету менеджменту освіти та науки з виховної роботи, доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності

6.

Горбенко К.П.

к.філос.н.

-

Центральна бібліотека імені М. Петренка м. Слов'янська,

7.

Завіруха Г.В.

к.філос.н.

-

Донбаський державний педагогічний університет, доцент кафедри філософський і правових наук

8.

Мофа С.О.

к.філос.н.

-

Запорізький національний університет, доцент кафедри соціології

9.

 Рагозіна Т.Е.

к.філос.н.

доцент

Донецький національний технічний університет, доцент кафедри філософії

10.

Романова О.М.

к.філос.н.

-

Донецький національний технічний університет, доцент кафедри філософії

11.

Сухина І.Г.

к.філос.н.

доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, доцент кафедри філософських наук

 

ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

 

Аксіологічні аспекти соціальних трансформацій: громадянське суспільство, ідентичність, модернізація

РІК ЗАСНУВАННЯ: 2008.

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Пасько Ярослав Ігорович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.

Профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=kEdVlPYAAAAJ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ:

 • соціально-філософські пошуки щодо проблематики ідентичності, громадянського суспільства, соціальних трансформацій.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК (за останні 5 років):

 • статті Scopus/Web of Science – 2;
 • монографії – 2;
 • захищені дисертації –

 

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: Київ, Львів, Кривий ріг, Маріуполь.

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ

з/п    

ПІБ

 Науковий ступінь 

 Вчене звання 

Місце роботи та посада

1.

Туренко О.С.

д.філос.н

доцент

  доцент кафедри загальноправових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг)

2.

Білоус А.

к. філос. н.

доцент

  доцент кафедри іноземних мов Донбаський державний педагогічний університет

3.

  Могдальова І.  

к. соц. н.

доцент

  Донецький національний технічний університет

4.

Ніколенко К.

к. філос. н.

доцент

  доцент кафедри філософських наук Донецького національного торгівельного університету імені М. Туган-Барановського 

 

ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Факультет у соціальних мережах