Результати наукової роботи факультету за 2022 рік

     На факультеті продовжують працювати наукові школи професорів О. Александрової, В. Андрєєва, А. Гедьо, Р. Додонова, Г. Надтоки, Я. Паська, І. Срібняка, В. Щербака.

     Успішно діє підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня навчання (“Історія та археологія” та “Філософія”).

     Продовжують видаватися фахові журнали з філософських та історичних наук “Схід” (категорія В) та “Київські історичні студії” (категорія В).

     Проведено Всеукраїнські наукові конференції «Київські філософські студії», «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: освітні традиції в історії міста» (травень 2022).

     Систематично проводяться заходи, присвячені питанням академічної доброчесності – круглі столи. Продовжує функціонувати студентське наукове товариство.

     Завідувачка кафедри історії України Гедьо А.В. займається керівництвом Мілютіна М.Й., котрий посів І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія» (2021).

     Доцентка кафедри історії України Будзар М.М. курує студентами, якими подано роботу на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт і успішно пройдено I етап конкурсу (II не було): Терещенко Т. В., IV курс «Київ початку 1880-х рр. у щоденнику О. О. Половцова».

     Професор кафедри Історії україни Андрєєв В.М. видав статтю «Михайло Бернов як піонер пішохідного туризму: подорож Іспанією та Алжиром (Частина ІІ. Алжир. Лютий-травень 1894 р.)» // Київські історичні студії. 2022. Вип. 1 (14). С. 8-19.

Експедиції: проведення археологічної практики, с. Мала Клітинка, історико-архітектурне вивчення садиби та палацу середини ХІХ-початку ХХ ст.(див Звіти)

Конференції працівників КАДІ: 4 міжнародні, з 5 доповідями:

 • М.Ю. Відейко та М.М. Відейко,: Conferinţa ştiinţifică - Istorie - Arheologie - Muzeologie - A muzeului naţional de istorie a Moldovei (ediţia a XXXII-a) 27-28

octombrie 2022, 27ї-28 octombrie 2022, Chişinău.

 • М.М. Відейко, Swiat slowian, Warszawa. 09/2022
 • М. Відейко, Krakow, 12/2022
 • В. Рудь, О. Зайцева, Київ, 11.2022, XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 15–18 November 2022, Kyiv, Ukraine.

Публікації працівників кафедри археології та давньої історії:

1. Goshko, Tatiana and Videiko, Mykhailo (2022) Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine Revista Arheologica, 18 (1). pp. 60-72. ISSN 1857-016X

2. Rud, Vitalii and Hofmann, Robert and Kosakivsky, Vitalii and Zaitseva, Olga and Mueller, Johannes (2022) The Pottery Kilns at the Copper and Late Roman Age Site Hariachkivka 8 (Ukraine): Magnetic Prospection and Archaeological Verification XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 15–18 November 2022, Kyiv, Ukraine, 1. pp. 1-5.

3. Videiko, Mariia (2022) The ancient city of Trepol: from archaeological excavations to museefication In: During the search and study of the cultural layer of the city of Trepol (now the village of Trypillya near Kyiv), it was possible to discover the remains of ancient buildings from the 11th and 12th centuries, as well as stone structures from the middle an, 27-28 octombrie 2022, Chişinău.

4. Videiko, Mykhailo (2022) The dynamics  of the  development of the  system of “centers   of  power”   in  the   Precucuteni-Cucuteni-Trypillia  cultural   complex In: Conferinţa ştiinţifică - Istorie - Arheologie - Muzeologie - A muzeului naţional de istorie a Moldovei (ediţia a XXXII-a) 27-28 octombrie 2022, 27-28 octombrie 2022, Chişinău.

5. Müller, Johannes and Hofmann, Robert and Videiko, Mykhialo and Burdo, Nataliia (2022) Nebelivka – rediscovered: A Lost City Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, 376. pp. 213-222.

6. Niebieszczański, Jakub and Romaniszyn, Jan and Makarowicz, Przemysław and Rud, Vitalii (2022) SURVEY, DRILL AND EXCAVATE. Complex geoarchaeological prospection of Bronze Age mounds as a key for understanding undermound architecture. A case study from Myluvannia, Western Ukraine Archaeological Prospection. ISSN 1075-2196

7. Огнев’юк, Віктор Олександрович,  Відейко,  Михайло  Юрійович  (2022)

Історичний досвід української цивілізації Світогляд (4(96)). pp. 1-19. ISSN 1819-7329

8. Videiko, Mykhailo (2022) The dynamics  of  the  development  of  the  system  of “centers of power” in the Precucuteni-Cucuteni-Trypillia cultural complex In: Conferinţa ştiinţifică - Istorie - Arheologie - Muzeologie - A muzeului naţional de istorie a Moldovei (ediţia a XXXII-a) 27-28 octombrie 2022, 27-28 octombrie 2022, Chişinău.

9. Голованов, Сергій Олександрович (2022) Methodical recommendations are from organization of independent work From course History of the ancient world for students And course of daily and in absentia form of studies after the credit-module system [Teaching Resource]

Звіти про наукові дослідження:

 • Відейко, Михайло Юрійович and Рудь, Віталій Сергійович (2022) ЗВІТ про історико-архітектурні дослідження палацу у с. Мала Клітинка 2022 року [Науково-дослідна експедиція]
 • Відейко Михайло Юрійович, Рудь Віталій Сергійович, Відейко Марія Михайлівна, Безейчук Софія, Войналович Владислав, Гончарук Альона, Дикун Олексій, Добровецький Гліб, Керницька Олеся, Коркішко Олександрa, Партика Іванна-Анастасія, ПартикаІвання-Соломія, Примаченко Катерина, Садієр Артем, Сорока Емілія, Співакова Софія,Тимчишин Олександр,Третяк Артем, Якимова Анна, Ярмоленко Яна(2022) ЗВІТ НДЛ археології про проведення археологічної практики 2022 року [Науково-дослідна експедиція]
 • Гошко, Тетяна Юріївна and Відейко, Михайло Юрійович (2022) Звіт про лабораторні та польові дослідження давніх технологій 2022 року [Науково- дослідна експедиція].

Публікаційна активність НПП кафедри політолії та соціології:

 • Пояркова Т. «Русский  мир»  як  зброя  російсько-української  війни. Київські філософські студії : Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 20 травня 2022 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022. С. 362-364.

Статті (фахові видання, видання країн ЄС):

 • Лавриненко Г.А., Цьока К.-В. Децентралізація в Україні: перспективи та ризики. Регіональні студії. № 30. С. 7-10.
 • Lavrynenko H., Ţoca C.-V., Chirodea F. Constitutional principles and practice of decentralization reform implementation in France, Portugal and Poland. European Socio-Legal and Humanitarian Studies. 2022. № 1. P. 134-143.

Тези:

 • Лавриненко Г. Failed State: питання виправданості дискусій щодо України. Київські філософські студії : Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 20 травня 2022 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022. С. 313-316.
 • Лавриненко Г.А. Політична турбулентність в країнах ЄС як наслідок російсько-української війни. Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті російськоукраїнської війни : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23 вересня 2022 року) / Ю. Остапець, М. Палінчак (голови редкол.); відповідальні за випуск: М. Вегеш, В. Гиря. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2022. С. 47-49.
 • Лавриненко Г.А., Примуш М.В. Роль пропаганди в умовах гібридної війни. Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 18 листопада 2022 р.). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2022. С. 327-330.

Розділ у колективній монографії ЄС:

Kostiuk T. O., Voroniatnikov O. O. REVIEW OF RUSSIA'S FAILURES IN POLICYMAKING, DECISIONMAKING AND THE 2022 WAR PLANNING AND THEIR CONSEQUENCES. Publishing House “Baltija Publishing”. 2022. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-119

Статті (фахові видання):

 • Kostiuk, T. (2022). 2022: state in transitional era in transitional area. Skhid, 3(2),

28–32. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2022.3(2).262533

 • Костюк Т.О. 2022: перспективи партнерства Україна - ЄС крізь призму методу оцінки можливостей та оцінки намірів. Politicus, 2022. c. 52-57

Тези:

 • Kostiuk, T., Vyhovska, O., Mankovska I. INTERNATIONAL DIMENSION OF NATIONAL HIGHER EDUCATION SINCE FEBRUARY, 24, 2022. Трансформація системи публічного управління в умовах воєнного часу: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (3 червня 2022 року), 139-143.
 • Kostiuk, T., Vyhovska, O., Mankovska I. CHANGE OF ROLES WITHIN PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM UNDER NEW SOCIAL REALITIES. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності” (26 травня 2022 р.), 199-202.
 • Костюк Т., Виговська О., Маньковська І. М. Війна в Україні та вимушена інтернаціоналізація: нові аспекти реконцептуалізації: матеріали VI. Всеукраїнської звітної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку в умовах модернізаційних процесів в Україні та світі» (8 грудня 2022 р.)
 • Костюк Т., Виговська О., Маньковська І. М. ЗМІНА ПАРАДИГМИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ В УКРАЇНІ:УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА СОЦІО-ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТИ: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління в умовах воєнного часу та надзвичайних ситуаціях: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку» (Переяслав, 30 лист. 2022 р.)

Розділ у колективній монографії ЄС:

 • Puhach V. H. THE EXPERIENCE OF «FAILED STATES» OR HOW NOT TO LOSE. Moderni aspekty vedy : Svazek XX mezinárodní kolektivní monografie. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. Р.48-56.
 • Пугач В.Г. Роль трансферу політики у подоланні кризи політичного розвитку. Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Черкаси, 29 липня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 196-198.
 • Пугач В.Г. Трансфер політики як інструмент розвитку політичної відсталості. «The newest problems of science and ways to solve them»: The ХХX International Scientific and Practical Conference, August 02 – 05, 2022, Helsinki, Finland, 2022. Р. 210-213.

Публікації НПП кафедри історії України у фахових виданнях

     Частина статей припадає на період проведення ХІ Всеукраїнської наукової конференції «КИЇВ І КИЯНИ В СОЦІОКУЛІЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.: МІСТО ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ОСЕРЕДОК» 25 травня 2022 року.

 • Hedo А., & Liaskovska S. RUSSIAN PROPAGANDA DURING THE FIRST WORLD WAR: TECHNOLOGIES AND FORMS Istoriya-History. Volume 29,
 • Гедьо, А. В.,  &  Іванюк,  О.  Л.  (2022).  Російська  імперія  в  боротьбі  з османським спадком: упокорення корінних народів Північного Причорномор’я. Східний світ, (1), 5-20. (Scopus).
 • Гедьо А.В., Шабранська, В.О. (2022) Розвиток освіти в Києві на сторінках газет «Нова Рада» й «Киевлянин» доби Центральної Ради Київські історичні студії (14). С. 79-89.
 • Гедьо А.В., Шабранська, В.О. (2021) Культурне життя та дозвілля киян доби Центральної Ради за матеріалами газет «Нова Рада» та «Киевлянин» Вісник Маріупольського державного університету (31-32). С. 19-31
 • Hedo А., Kryhina О. (2021) Religious and cultural features of church records of civil status parish registers TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 2021. Р. 63–70.
 • Hedo A., Miliutin M. (2021). Еpidemics in Kyiv covered in the newspaper periodicals of the city of the late 19th–early 20th centuries. Skhid, № 2(3). Р. 12-18.
 • Коляда І., Борчук С., Куцик Р. Антиросійський наратив у брошурах Союзу визволення України: критика імперських ідеологем та міфотворення (1915–1916 рр.). Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина». 2021. № 34. С. 51–67.
 • Ковальов Є.,Терещенко Т. «…Пани, люб’язні народу»: репрезентація початку Селянської реформи 1861 року в листах Василя Тарновського (старшого) Григорію Ґалаґану. Київські історичні студії. 2021. № 1(12). С. 70-79
 • Ковальов Є. Ментальна мапа Григорія Ґалаґана: територіальне й етнонаціональне структурування в картині світу українського дворянина (середина 1830-х – середина 1860-х років). Київські історичні студії. 2021. №2(13). С.103-110.
 • Ковальов Є. (у співавторстві з Будзар М.) Людина та її книги: каталог бібліотеки Григорія Ґалаґана як джерело для його інтелектуальної біографії. Українська біографістика. К., 2021. Вип. 21. С. 309-340.
 • Ковальов Є. «Проєкт приєднання частини Малоросійського краю до Київської губернії» Григорія Галагана та його ідеологічний контекст. Київські історичні студії. 2022. №1(14). С.116-123.
 • Ковальов Є. А. (у співавторстві з Будзар М. М.). Один з Шевченкових читачів: коментарі Андроника Степовича до повісті «Музикант» // Тарас Шевченко та його тексти: читання, інтерпретація, комеморація на межі ХІХ–століть: зб. наук. праць викладачів і студентів Київського університету ім. Бориса Грінченка. К., 2021. С. 100–125.
 • Тарасенко, Ольга Олексіївна та Івахненко, Ірина Олександрівна (2022). Враження Миколи Костомарова від Києва. Перспективи та інновації науки,(11). С. 344-353. Фаховий. Index Copernicus International. Research Bible. Google Scholar.
 • Shcherbak Vitalii. Transformation of the situation of the Ukrainian peasantry at the end of the 16th - the first half of the 17th century: on the example of Kyiv Voivodeship // Східноєвропейський історичний вісник. 2022. Вип. 22. С. 33-41. Журнал індексується в Web of Science.
 • Андрєєв В.М. Михайло Бернов як піонер пішохідного туризму: подорож Іспанією та Алжиром (Частина ІІ. Алжир. Лютий-травень 1894 р.) // Київські історичні студії. 2022. Вип. 1 (14). С. 8-19.
 • Гедьо А.В., Іванюк О.Л. Російська імперія в боротьбі з османським спадком: підкорення народів Кримського ханства. // Східний світ. Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського. № 1. С. 5-20. (Scopus)
 • Іванюк О. Ремінна Д. Пам’ять і пам’ятники: імперська політика й українське суспільство на початку ХХ ст. // Київські історичні студії: зб. наук. праць / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2022. № 1 (14). С. 69-78.
 • Будзар М., Терещенко Т. У комунікаційному просторі українських інтелектуалів середини ХІХ ст.: листи Опанаса Марковича Григорію Ґалаґану. Київські історичні студії. 2022. №1 (14). С. 124-135.
 • Будзар М. Родинне життя українського дворянства 1-ї чверті XIX ст. за документами Ґалаґанів з фондів Інституту Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Українська біографістика. 2022. №23. – друк до кінця календарного року.
 • Ковальов Є., Будзар М. Дворянська виборна служба в Російській імперії доби Миколи I: загальні тренди та практики в Лівобережній Україні. Studia i materiały   z historii nowożytnej i najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej; red. T. Kargol, W. Michałowski. Т. 3. Kraków–Kijów, 2022. – друк до кінця календарного року.
 • Будзар М. Тарновські в ego-документах родини Ґалаґанів. Садиба в часі і просторі: матеріали наук. конф., 25–26 серпня 2022 р. Ніжин: Видавець ФОП Лисенко М.М., 2022. Вип. 2 (8). С. 77–94.

 • Бонь О. Повсякденність у  радянських  таборах:  міфи  та  реальність  / Деміфологізація історії та творення міфів в українській науці та публічному просторі : монографія / наук. ред. д.і.н. проф. О. О. Салата, к.філол.н., проф. Ю. І. Ковбасенко. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2021. – С. 147-161.

 • Бонь О. Викладачі і студенти Вищого інституту народної освіти в Києві початку 1920-х рр. у системі більшовицького ідеологічного контролю // Київські історичні студії: наук. журнал. - 2021. - №2 (13). - С. 30-35.

 • Бонь О. І. "В цьому запаморочливому присмерку нашої — не  своєї — столиці" (Микола Хвильовий у спогадах Олекси Варавви) / О. І. Бонь // Українська біографістика. - 2021. - Вип. 22. - С. 138-150.

 • Бонь О. І. Українські археологи та музейники під тиском більшовицького режиму: середина 1920 х років // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. - 2021. - Вип. 25. - С. 299-306.

     Доценткою кафедри історії України Будзар М.М. та її студенткою подано роботу на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт і успішно пройдено I етап конкурсу (II не було): Терещенко Т. В, IV курс «Київ початку 1880-х рр. у щоденнику О. О. Половцова».

 

План наукової роботи 2022-2023

 • Іванюк О.Л. Романенко Д. Візії України у подорожніх записах німецького барона Августа фон Гакстгаузена. // Київські історичні студії: зб. наук. праць / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2022. № 2 (15).
 • Іванюк О. Ремінна Д. Європейські курорти у ХІХ столітті: візії мандрівників з Наддніпрянської України. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Історія та політологія. 2022. №.
 • Гедьо А.В. Іванюк О.Л. Візії Криму у щоденниках і подорожніх записках мандрівників наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. Східний світ. Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського. 2023. № 1. С. (Scopus). Січень 2023
 • Гедьо А.В. Іванюк О. «Листи з Болгарії»: болгарська проблематика на сторінках київського часопису «Рада» (1906-1914). // «Letters from Bulgaria»: Bulgarian Problems on the Pages of the Kyiv Rada Magazine (1906-1914).
 • Михайловський В.М Іменування та письмове означення осіб у пізньосередньовічних документах на прикладі двомовного акта від 19 жовтня 1404 р. // Український історичний журнал. – 2022. - № 1. – С. 137–154. (Web of Science)
 • Михайловський В.М.Генеральний руський староста Ян з Тарнова у 1387– 1404 рр.: особливості урядування // Круглий стіл “Від аристократії до еліти: домодерні та модерні ідентичності, ієрархії та середовище правлячої верстви”: Програма і матеріали. – Київ – Кам’янець-Подільський: Інститут історії НАН України, 2022. – C. 32–38.

     Забезпечуючи стратегію відкритості, вся інформація про факультет, протоколи засідання кафедр, навчально-методична документація, включаючи актуальні робочі програми курсів, подається на сайті Факультету суспільно-гуманітарних наук https://fshn.kubg.edu.ua, а також на сторінці в фейсбуці https://www.facebook.com/fshn.kubg.edu.ua. Відомості оновлено у жовтні 2022 р.

Факультет у соціальних мережах