img07A9933
Контактна інформація

v.yablonskyi@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб.605

Яблонський Василь Миколайович

Професор кафедри всесвітньої історії

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор історичних наук, доцент

Біографія

Народився 27 грудня 1966 р. в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області.

У 1973-1983 навчався у Кам’янець-Подільській СШ № 10

У 1983-1990 роках навчався на історичному факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

У 1985-1987 роках проходив строкову службу в армії.

Після закінчення університету працював асистентом кафедри політичної історії та політекономії Кам’янець-Подільського державного педінституту.

У 1993-96 роках навчався в аспірантурі КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра новітньої історії України.

У 1998 р. в КНУ імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему: «Директорія УНР: формування засад української державності у 1918-1920 рр.». Доцент (2001) по кафедрі Історії України та зарубіжних країн КНЛУ.

У 1993-1994 роках працював у Міністерстві національностей та міграції України.

У 1999-2004 рр. Обіймав посади доцента кафедри історії України (КНЛУ) та політології (НаУКМА).

У 2005-2006 рр. – керівник департаменту, заступник керівника Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України.

У 2006-2021 рр. – завідувач відділу, заступник директора, перший заступник директора, виконувач обов’язків директора, радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень.

У 2014 р. присуджено премію НАН України імені М. І. Костомарова за видатні наукові роботи в галузі історії та історичного джерелознавства за працю «Український парламентаризм на еміграції. Державний центр УНР: документи і матеріали, 1920-1992».

У березні 2021 р. захистив докторську дисертацію «Діяльність Державного центру УНР в екзилі. 1920–1992» в Інституті історії України НАНУ.

Автор монографій, розділів в колективних монографіях, наукових посібників, брошур та наукових статей. Автор та керівник авторських колективів щорічних послань президента України до Верховної Ради України у 2007-2018 рр.

Державні нагороди: орден «За заслуги» ІІ ступеню, орден «За заслуги» ІІІ ступеню, медаль «15 років ЗСУ», Подяка президента України, Подяка директора НІСД та інші.

Професійний і науковий інтерес

Наукові інтереси: історія України, українська політична еміграція у ХХ ст., міжнародні відносини, порівняльна політологія.

Інше

Монографії та збірники праць

 • Яблонський В. Сучасні політичні партії України: Довідник. К.: Лексикон, 1996.
 • Яблонський В., Латко Я. Сучасні політичні партії України. К.: Альтерпрес, 1999.
 • Зущик Ю., Кривошеєнко О., Яблонський В. Фігури. Політичне лідерство в сучасній Україні (у співавторстві). К.: Альтерпрес, 1999.
 • Яблонський В. Від влади п’ятьох до диктатури одного. Історико-політичний аналіз Директорії УНР. К.: Альтерпрес, 2001.
 • Ісак Мазепа. Україна в огні і бурі революції. / Упорядник В. Яблонський. К.: Темпора, 2003.
 • Інформаційні війни. К.: Телекритика, 2005.
 • Бурковський П. А., Яблонський В. М. Антисемітизм в Україні: стан та шляхи подолання. // Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г . Рубана. К.: НІСД, 2007.
 • Бурковський П. А., Кисельов С. С., Яблонський В. М. Взаємодія гілок влади та провідних політичних сил у процесі здійснення конституційної реформи. // Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю. Г. Рубана. К.: НІСД, 2008.
 • Vasyl Jablonskyj. Symon Petlura et les problemes de consolidation de l'emigration politique ukrainienne de 1947 a 1950 // Symon Petlura et l'independance de l'Ukraine. 24 novembre 2004. Journee d'etude internationale. Paris-Kyiv, 2008.
 • Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання: (2007 р. - вересень 2008 р.): [зб. аналіт. мат-ів] / За ред. В. М. Яблонського. К.: НІСД, 2009.
 • Український парламентаризм на еміграції. Державний центр УНР: документи і матеріали, 1920-1992 / Упорядник В. Яблонський. К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2012.
 • Донбас і Крим: ціна повернення / В. П. Горбулін (гол. ред.). Національний інститут стратегічних досліджень. – К.: НІСД, 2015.
 • Світова гібридна війна: український фронт / За заг. ред. В. П. Горбуліна. Національний інститут стратегічних досліджень. – К.: НІСД, 2017.
 • Яблонський В. Ідеологія відновлення незалежності України урядом у вигнанні у міжвоєнний період (1921–1939 рр.). Człowiek, etnos, naród w historii świata – procesy państwotwórcze na obszarze europejskim (od starożytności po współczesność). Monografia zbiorowa przygotowana z okazji 30-lecia działalności Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego / red. Ihor Sribniak. Warszawa-Paryż, 2020.
 • Яблонський В. М. Державний центр УНР в екзилі: ідеї, боротьба, традиція (1921– 1992 роки). К.: КНТ, 2020.
Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах