Наукові дослідження кафедри

 

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

  1. Історія України.
  2. Історична урбаністика.
  3. Проблеми теорії та методології історичного дослідження.
  4. Проблеми викладання національної історії в умовах освітніх реформ та інформаційного суспільства.

Наукові дослідження здійснюються під керівництвом докторів історичних наук, професорів Щербака В.О., Михайловського В.М., Гедьо А.В.; кандидатів історичних наук Боня О.І., Будзар М.М., Тарасенко О.О.

Розробляються наукові теми:

Щербак В.О.,

-       Соціокультурний розвиток ранньомодерної України

Михайловський В.М.

-       Історія самоврядування на українських землях у XIV-XVIII ст., історія регіонів, історія еліт.

-      Суспільно-політичні практики еліт на українських землях у XIV-XVIII ст.

Андрєєв Віталій Миколайович

  Інтелектуальна історія, історіографія, історія історичної науки, історія археології, методологія історії, юдаїка, історія Південної України, історія Східної Європи.

Гедьо А.В.

-       Архівна евристика матеріалів в архівних установах щодо ролі іноземців та представників національних меншин в історії України протягом XVII – початку XX ст.

Бонь О. І.

-       Історія української науки, музейної справи і пам'яткоохоронного руху кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. 

Тарасенко О.О.

-       Школа істориків Університету Св. Володимира ХІХ ст. в історіографії.

Будзар М. М.

-       Історія культури; становлення української історико-культурологічної думки, панська садиби Лівобережної Україні XVIII–XIX ст. століття як історико-культурний феномен, маєткові комплекси Лівобережної України як історико-культурні пам’ятки.  

Основні напрямки наукового пошуку студентів, магістрантів та аспірантів:

-  вивчення наукового доробку науковців із зазначеної проблематики;

-  підготовка і публікація наукових статей, участь у конференціях за тематикою наукової школи.

-  підготовка дисертацій за тематикою наукової школи.

 

Факультет у соціальних мережах