HIxoKQMNIwSd1EfJlFbp5RCygUN_U6raJZar-8CKFiYYmHa-cbiBdC33FLrN
Контактна інформація

o.shepetiak@kubg.edu.ua

Шепетяк Олег Михайлович

Професор кафедри філософії та релігієзнавства

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософських наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Філософія
Філософія і методологія науки
Політологія
Естетика

Біографія

1998-2003 - студент богословського факультету Дрогобицького катехитичного інституту Пресвятої Трійці (м. Дрогобич Львівської обл.).

2003-2007 - студент та аспірант інституту філософії факультету католицького богослов'я Іннсбрукського університету Леопольда-Франца (м. Іннсбрук, Республіка Австрія).

2007-2010 - викладач кафедри філософії й кафедри німецької філології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич Львівської обл.)

2011-2013 - викладач кафедри філософії Українського Католицького Університету.

2013-2016 - доцент кафедри філософії Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка.

з 2016 - професор кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка. 

з 2022 - професор кафедри філософії Факультету суспільно-гуманітарних наук Київського університету імені Бориса Грінченка

з 2024 - професор кафедри філософії Факультету суспільно-гуманітарних наук Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Професійний і науковий інтерес

Монографії:

 1. Шепетяк О.М. Німецькомовна католицька думка другої половини ХХ століття: монографія / О.М. Шепетяк. – Київ: УАР, 2014. – 346 с.

Навчальні і навчально-методичні праці:

 1. Шепетяк О.М. Християнська (філософська) антропологія: Курс лекцій. – Львів: В-во Українського Католицького Університету, 2011. – 64 ст.
 2. Шепетяк О.М. Логіка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: Фенікс, 2015. – 256 с.

Статті:

 1. Шепетяк О.М. Основные тенденции в современном немецкоязычном богословии. // Апробация: ежемесячный научно-практический журнал. № 1 (16). – Москва, 2014. – С. 52-55.
 2. Шепетяк О.М. Богословие и политика в немецкоязычной религиозной мысли ХХ века.// სამეცნიეროჟურნალი "ხელისუფლებადასაზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика). № 1(29)2014. – Тбилиси: Ассиоциация открытой дипломатии, 2014. – С. 22-33.
 3. Шепетяк О.М. В поисках смысла бытия: человек в современном богословии.// Адам əлемі: Философиялық жəне қоғамдық-гуманитарлық журнал. – № 1(59) 2014 – Алматы: Философия, саясаттану және дінтану институты республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорны, 2014.– С. 40-49.
 4. Шепетяк О.М. Философские предпосылки современной религиозной мысли.// სამეცნიეროჟურნალი "ხელისუფლებადასაზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика). – № 2 (30) 2014. – Тбилиси: Ассиоциация открытой дипломатии, 2014. – С. 5-15.
 5. Шепетяк О.М. Проблемы религии и богословия в современной культуре. // სამეცნიეროჟურნალი "ხელისუფლებადასაზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика). № 3 (31) 2014. – Тбилиси: Ассиоциация открытой дипломатии, 2014. – С. 5-19.
 6. Шепетяк О.М. Школы и направления современной религиозной мысли в немецкоязычном пространстве. // სამეცნიეროჟურნალი "ხელისუფლებადასაზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика). – № 4 (32) 2014. – Тбилиси: Ассиоциация открытой дипломатии, 2014. – С. 5-20.
 7. Шепетяк О.М. Роль теоретических размышлений в научном открытии. // სამეცნიეროჟურნალი "ხელისუფლებადასაზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика). – № 2 (34) 2015. – Тбилиси: Ассиоциация открытой дипломатии, 2015. – С. 24-35.
 8.  Шепетяк О.М. Суспільна доктрина у творчості Київських митрополитів домонгольської доби. // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – № 3-4 (11-12). – С. 165-171.
 9.  Шепетяк О.М. Антропологічні ідеї в новітньому богослов'ї німецькомовного простору. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 665-666. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 209-213.
 10.  Шепетяк О.М. Ліберальний протестантизм і його роль у богословській дискусії. // Практична філософія. Науковий журнал. №4 (50) – Київ: Центр практичної філософії, 2013. – С. 176-181.
 11.  Шепетяк О.М. Трансцендентність людини у богослов'ї Карла Ранера. // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. / Ред. кол. Т.Біленко (головний редактор), Н.Скотна, О.Ткаченко та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 31. Філософія. – С. 199-209.
 12.  Шепетяк О.М. Богословські новаторства Другого Ватиканського Собору. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство". – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014. – Випуск 9. – С. 176-184.
 13.  Шепетяк О.М. Дискусійні еклезіологічно-екуменічні питання в сучасному католицизмі. // Практична філософія. Науковий журнал. №1 (51) – Київ: БО "Центр практичної філософії", 2013. – С. 172-177.
 14.  Шепетяк О.М. Драматичне богослов'я К. Барта, Г.У. фон Бальтазара та Р. Шваґера. // Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. – № 69. – Київ, 2014. – С. 104-111.
 15.  Шепетяк О.М. Класифікація знаків у семіотиці Чарльза Пірса. // Університетська кафедра. – № 3 / 2014. – Київ: КНЕУ, 2014. – С. 129-136.
 16.  Шепетяк О.М. Соціальне вчення Церкви в енцикліках римських пап. // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць.– Київ: ПП "Видавництво "Гілея", 2014. – Випуск 83 (4). – С. 298-302.
 17.  Шепетяк О.М.Проблема співвідношення віри і розуму в сучасній релігійно-філософській дискусії. // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць.– Київ: ПП "Видавництво "Гілея", 2014. – Випуск 84 (5). – С. 351-355.
 18.  Шепетяк О.М. Богослов'я в освітніх системах країн Центральної Європи. // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – № 1-2 (13-14). – С. 188-193.
 19.  Шепетяк О.М. Тринітарне богослов'я Карла Барта і Карла Ранера. // Вісник Дніпропетровського університету. Т. 22, № 9/2. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014. – Випуск 24(2). – С. 118-124.
 20.  Шепетяк О.М. Христологія Карла Ранера. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство". – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014. – Випуск 10. – С. 178-186.
 21.  Шепетяк О.М. Основні риси несхоластичної думки. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 706-707. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 233-238.
 22.  Шепетяк О.М. Сучасне богослов'я і проблема економіки. // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. / Ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Ткаченко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять третій. Філософія. – С. 151-162.
 23.  Шепетяк О.М. Богословські осмислення політики в Німеччині та Австрії. // Мультиверсум. Філософський альманах. / Гол. ред. Лях В.В. – Випуск 10 (128). – К., 2013. – С. 175-187.
 24.  Шепетяк О.М. Слово і національне буття в науковому здобутку професора Тетяни Біленко. // Слово як осереддя буття. Збірник на пошану професора Тетяни Іванівни Біленко. / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний редактор), В.В. Лімонченко, О.А. Ткаченко. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 74-79.

Інше

Захисти дисертацій:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему "Die Wurzeln der Wissenschaftstheorie von Thomas S. Kuhn" зі спеціальності філософія науки, захищена 5.07.2007 в Іннсбрукському університеті Леопольда-Франца (Австрія). Науковий керівник: Prof. DDr. WinfriedLöffler.

Переатестація наукового ступеня на кандидата філософських наук зі спеціальності: 09.00.09 – філософія науки на 2.07.2010 на спецраді К76.051.08 в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук, на тему "Традиційне й інноваційне в розвитку католицької німецькомовної думки другої половини ХХ століття" зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство, захищена 26.12.2014 на спецраді Д 26.161.03 в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Науковий консультант: д.філос.н., пров.н.сп., проф. Петро Лаврентієвич Яроцький.

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах