srib1
Контактна інформація

i.sribniak@kubg.edu.ua

Срібняк Ігор Володимирович

Завідувач кафедри всесвітньої історії

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософії Українського Вільного Університету (Мюнхен, Німеччина), доктор історичних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Основи наукових досліджень

  • Внутрішньополітичний розвиток країн світу

  • Порівняльний аналіз СНД та інших інтеграційних утворень

  • Інформаціно-аналітична діяльність держави на світовій арені

  • Новітня історія країн Азії та Африки

Професійний і науковий інтерес

 

ü  Джерела та історіографія всесвітньої історії: Джерелознавство всесвітньої історії нового і новітнього часу (АСП)

ü  Етнокультурні особливості регіону

ü  Нова і новітня історія країн Азії та Африки 

ü  Джерела та історіографія всесвітньої історії: Науково-документаційні центри української еміграції в Європі та Північній Америці (АСП) 

ü  Історія європейських імперій

ü  Історія європейських медіа

Теорія та методологія регіонознавчих досліджень

 

Інше

Стажування:

 

Стажування в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (при Науково-дослідному центрі орієнталістики імені Омеляна Пріцака

(5 грудня 2013 р.-10 січня 2014 р)

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах