Засідання кафедри №9 від 19 квітня 2019 року

 

Протокол № 9

засідання кафедривсесвітньої історії

Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19 квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ: завідувач кафедри, д.і.н, професор І.В. Срібняк, д.і.н, професор Г.М. Надтока, д.і.н, професор О.О. Драч, к.п.н, доцент С.О. Голованов, д.і.н,професор Г.В. Саган, к.і.н, доцент І.В. Горпинченко, к.і.н., доцент Д.К. Гринь, к.і.н., доцент В.М. Завадський.

Секретар кафедри: Я.В. Мартьянова

 

Порядок денний:

1. Затвердження екзаменаційних білетів для складання іспитів на IIсеместр 2018 – 2019 навчальних років.

2. Визначення дати проведення передзахисту випускових дипломних робіт бакалаврів у групи ІСб-1-15-4.0д та магістрів групи Ісм-1-17-2.0д напряму підготовки 032 «Історія та археологія».

3. Затвердження основних та додаткових білетів вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 032 «Історія та археологія (Історія)» (спеціалізація: «Всесвітня історія»).

4. Проміжне звітування аспірантів кафедри.

5. Проведення позапланового інструктажу з питань техніки безпеки № 267

6. План наукової роботи кафедри на травень 2019 р.

7. Визначення дати проведення відкритих лекцій викладачів кафедри всесвітньої історії.

 

Розгляд питань

1. Затвердженняекзаменаційних білетів для складання іспитів на Ісеместр

   СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк ознайомив членів засідання з переліком екзаменаційних білетів для складання іспитів на II семестр 2018-2019 навчальних років. 

 Затверджені білети до переліку дисциплін:

1. «Середньовічна історія Західної Цивілізації» - I курс, 032 Історія та археологія.

2. «Новітня історія Західної цивілізації» - III курс, 6.020302 Історія.

3. «Нова і новітня історія країн Азії та Африки» - III курс, 6.020302 Історія.

4. «Методика навчання історії » - III курс, 6.020302 Історія.

5. «Теорія та методологія історичних досліджень» - V курс, 032 «Історія та археологія».

6. «Регіони світу: політичний та соціально-економічний виміри» - V курс, 032 Історія та археологія.

7. «Історико – політичні студії: Історія Зарубіжних політичних вчень» - I курс, 052 Політологія.

8. «Соціально – філософська рефлексія структур повсякденності» - IVкурс, 6.020301 Філософія.

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити білети іспитів для студентів освітнього ступеню «бакалавр» I, II та III курсу та «магістр» курсу.

 

 2. Визначення дати проведення передзахисту випускових дипломних робіт освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр»

СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк запропонував провести передзахист бакалаврських та магістерських робіт 16 травня 2019 року.

Проведено голосування

Голосували «За» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Провести передзахист бакалаврських та магістерських робіт 16 травня 2019 року.

 

3. Затвердження основних та додаткових білетів вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 032 «Історія та археологія (Історія)» (спеціалізація: «Всесвітня історія»)

СЛУХАЛИЗавідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк ознайомив присутніх з попередньо розробленими білетами вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 032 «Історія та археологія». Було запропоновано затвердити основні та додаткові білети.

Проведено голосування

Голосували «За» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Затвердити основні та додаткові білети вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 032 «Історія та археологія» ( спеціалізація «Всесвітня історія»).

 

4. Проміжне звітування аспірантів кафедри

 

СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк запропонував розпочати розгляд проміжного звітування аспірантів.

Проведено голосування

Голосували «За» - одноголосно

ВИСТУПИЛИ: аспіранти I (Голоско С.М.), II ( Потіха З.А, Кухто А.Д.), III(Голубнича-Шленчак Ю.В.), IV( Кузьменко В.М.) років навчання.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти аспірантів кафедри всесвітньої історії.

5. Проведення позапланового інструктажу з питань техніки безпеки № 267 

СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк озвучив основні положення інструкції з питань пожежної безпеки, охорони праці, дотримання безпеки та поведінки на водних об’єктах у весняно – літній період відповідно до Правил охорони життя людей на водних об’єктах України. Запропонував зробити відповідний запис у журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома.

 

6. План наукової роботи кафедри на травень 2019 року

СЛУХАЛИ: завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк представив присутнім попередньо розроблений варіант плану роботи кафедри на березень 2019 року.

Пройшло обговорення.

УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи кафедри на травень 2018/2019 навчальних років.

 

7. Визначення дат проведення відкритих лекцій викладачів кафедри всесвітньої історії

 

СЛУХАЛИ: завідувач кафедри всесвітньої історії д.і.н, професор І.В. Срібняк запроновував розробити графік проведення відкритих лекцій викладачів.

Пройшло обговорення.

ВИСТУПИЛИ: д.і.н професор Г.М. Надтока, к.п.н, доцент С.О. Голованов, д.і.н,професор Г.В. Саган, к.і.н, доцент І.В. Горпинченко, к.і.н., доцент Д.К. Гринь, к.і.н., доцент В.М. Завадський.

УХВАЛИЛИ:Затвердити графік проведення відкритих лекцій викладачів кафедри всесвітньої історії

1. Лекція Надтоки Г.М. – 15 квітня 2019 року

2. Лекція Срібняка І.В. – 24 квітня 2019 року

3. Лекція Гриня Д.К. – 2 травня 2019 року

4. Лекція Горпинченко І.В. – 8 травня 2019 року

5. Лекція Голованова С.О. – 8 травня 2019 року

 

Завідувач кафедри всесвітньої історії

Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

доктор історичних наук, професор                                       І.В. Срібняк.

Секретар кафедри                                                                        Я.В Мартьянова.

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет у соціальних мережах