Засідання кафедри №8 від 14 лютого 2019 року

 

Протокол № 8

засідання кафедривсесвітньої історії

Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

від 14 лютого 2019 р.

 

ПРИСУТНІ: завідувач кафедри, д.і.н, професор І.В. Срібняк, д.і.н, професор Г.М. Надтока, д.і.н, професор О.О. Драч, к.п.н, доцент С.О. Голованов, д.і.н,професор Г.В. Саган, к.і.н, доцент І.В. Горпинченко, к.і.н., доцент Д.К. Гринь, к.і.н., доцент В.М. Завадський.

 

Секретар кафедри: Я. В. Мартьянова

 

Порядок денний:

 1. Про визначення кількості бюджетних місць до аспірантури за спеціальністю «Всесвітня історія» у 2019 р. та рекомендаціюкандидатур для прийому на навчання до аспірантури в 2019 р.
 2. Розгляд переліку навчальних дисциплін для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, до яких мають бути розроблені та сертифіковані ЕНК у 2019 році.
 3. Розробка плану роботи кафедри на березень 2018/ 2019 навчальних років.
 4. Різне

 

                                       РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ

1. Про визначення кількості бюджетних місць до аспірантури за спеціальністю «Всесвітня історія» 07.00.02у 2019 р. та рекомендаціюкандидатур для прийому на навчання до аспірантури в 2019 р.

Слухали:

Інформацію завідувача кафедри д.і.н, професора І.В. Срібняка щодо визначення кількості бюджетних місць до аспірантури за спеціальністю «Всесвітня історія» 07.00.02 у 2019 р. та рекомендацію кандидатур для прийому на навчання до аспірантури за спеціальністю «Всесвітня історія» 07.00.02 у 2019 р.

Виступили: д.і.н, професор Срібняк І.В. , д.п.н, доцент С.О. Голованов, д.і.н, професор Г.М. Надтока.

 

 

Ухвалили:

 1. Інформацію І.В. Срібняка  про визначення кількості бюджетних місць для прийому на навчання до аспірантури в 2019 р. за спеціальністю «Всесвітня історія» 07.00.02 взяти до відома.
 2. Передбачити в плановому обсязі прийому на навчання до аспірантури в 2019 р. за спеціальністю «Всесвітня історія» 07.00.02 два бюджетних місця.

 

З них рекомендувати на денну форму навчання дві особи:

  1. Місаілова Олександра Васильовича та призначити наукового керівника д.п.н., доцента Голованова Сергія Олександровича
  2. Мареєва Олександра Юрійовича та призначити наукового керівника д.і.н., професора Надтоку Геннадія Михайловича

2. Розгляд переліку навчальних дисциплін для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, до яких мають бути розроблені та сертифіковані ЕНК у 2019 році.

 

Слухали: завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк представив присутнім перелік навчальних дисциплін для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, до яких мають бути розроблені та сертифіковані ЕНК у 2019 році.

Ухвалили:

 1. Розробити ЕНК до переліку дисциплін та закріпити за ними

      відповідальних осіб:

 

          1) Історичне регіонознавство. Регіони світу: етнокультурний вимір.

Розробники: професор Саган Г. В., професор Драч О.О., доцент Горпинченко І. В.

            2) Теорія та методологія історичних досліджень.

Розробник: професор Надтока Г. М.

            3) Теорія та методологія регіонознавчих досліджень.

Розробники: професор Надтока Г. М., професор Срібняк І. В.

            4) Регіони світу: політичний та соціально-економічний вимір.

Розробники: професор Саган Г. В., професор Надтока Г. М, доцент Гринь Д. К.

 

3. План роботи кафедри всесвітньої історії на 2018-2019 навчальний рік.

СЛУХАЛИ: завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк представив присутнім попередньо розроблений варіант плану роботи кафедри на березень 2019 року.

Пройшло обговорення.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план роботи кафедри на березень 2018/ 2019 навчальних років.

Завідувач кафедри всесвітньої історії

Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

доктор історичних наук, професор                                        І.В. Срібняк.

Секретар кафедри                                                                         Я.В Мартьянова.

 

 

 

 

 

 

 

Факультет у соціальних мережах