Засідання кафедри №1 30 серпня 2018 р.

 

Протокол засідання кафедри

всесвітньої історії № 1

від 30 серпня 2018 р.

ПРИСУТНІ: завідувач кафедри д.і.н, професор Г.М. Надтока, д.і.н, професор О.О. Драч, к.п.н, доцент С.О. Голованов, д.і.н, професор                    Г.В. Саган, к.і.н, доцент І.В. Горпинченко, к.і.н., доцент Д.К. Гринь.

Секретар кафедри: С.М. Голоско.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Розподіл навчального навантаження на 2018-2019 н.р.
  2. План роботи кафедри всесвітньої історії на 2018-2019 навчальний рік.
  3. Затвердження індивідуальних планів викладачів.
  4. Різне
  5. Розподіл навчального навантаження на 2018-2019 н.р.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

СЛУХАЛИ: завідувач кафедрид.і.н, професор Г.М. Надтокадоповів присутнім штатний розпис кафедри та завдання викладацького складу кафедри на 2018-2019 навчальний рік. До складу кафедри з 1.09.2018 р. включено 1-го викладача – Завадського Віталія Миколайовича (0,5 ставки, спецфонд)

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

2. План роботи кафедри всесвітньої історії на 2018-2019 навчальний рік.

СЛУХАЛИ: завідувач кафедрид.і.н, професор Г.М. Надтока представив присутнім попередньо розроблений варіант плану роботи кафедри на 2018-2019 навчальний рік.

Пройшло обговорення.

УХВАЛИЛИ:

  1. Викладачам кафедри надати пропозиції до плану роботи кафедри на 2018-2019 навчальний рік.
  2. Затвердити план роботи кафедри на 2018-2019 навчальний рік на наступному засіданні кафедри.
  3. Доручити лаборанту С.М. Голоско контроль за підготовкою робочих навчальних програм.

Завідувач кафедри всесвітньої історії

Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

доктор історичних наук, професор                                             Г.М. Надтока

Секретар кафедри                                                                         С.М. Голоско

 

Факультет у соціальних мережах