Foto
Контактна інформація

i.ostashchuk@kubg.edu.ua

Остащук Іван Богданович

Завідувач кафедри філософії та релігієзнавства

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук, доктор філософських наук, професор

Біографія

Народився 25 квітня 1980 р. в м. Коломия.

Закінчив у 2001 р. філологічний (з відзнакою) та у 2003 р. філософський (з відзнакою) факультети  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).

Кандидат філологічних наук з 2005 р., доцент з 2009 р., доктор філософських наук з 2013 р., професор з 2015 р.

Навчався в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) в 2006 р. та Педагогічному університеті імені Комісії національної освіти у Кракові (Польща) в 2010 р.

Професійний і науковий інтерес – релігійна та правова семіотика, лінгвокультурологія. Автор понад 150 наукових праць.

Професійний і науковий інтерес

Монографії, підручники та книги:

 • Кравчук О. О., Остащук І. Б. 2022. Судова символіка: монографія. Рекомендовано Вченою радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 528 с.
 • Остащук І. Б. 2011. Християнський сакральний символізм: релігієзнавчо-філософський дискурс: монографія. Рекомендовано Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ: Автограф, 288 с.
 • Остащук І. Б. 2009. Релігійна символіка: Навчальний посібник. 2-ге вид., випр. і доп. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 272 с.

Статті:

 • Кравчук О., Остащук І. 2022. Ритуал і символічна комунікація в присягах. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. Випуск 41, с. 42-50.
 • Krawczuk O., Ostaszczuk I. 2022. Obraz Sądu Ostatecznego w ikonosferze sądownictwa. Roczniki Teologiczne, Tom LXIX, zeszyt 1 – 2022, s. 117-134.
 • Кравчук О. О., Остащук І. Б. 2022. Слово «адвокат» у лінгвокультурологічному вимірі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, том 33 (72), № 2 2022, частина 2, с. 39-45.
 • Kuryliak V., Ostashchuk I., and Ovchar M. 2021. Chaplaincy for the Prisoners and the Penitentiary System in Ukraine (1991-2021).Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 41 : Iss. 7, Article 4, p. 53-68.
 • Krawczuk O., Ostaszczuk I. 2021. Toga sędziowska jako element symboliki sądowej. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Quarterly of the National School of Judiciary and Public Prosecution. Zeszyt 3 (43)/2021, s. 5-19.
 • Ostashchuk I. 2017. Signs and Symbols: Religious and National Dimensions. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Vol. 4, No. 2, р. 88-96.
 • Остащук І. 2017. Конфесійне судочинство: філософія права Католицької церкви. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. К. : КНТЕУ, № 2 (112), с. 97–105.
 • Остащук І. Б. 2015. Лінгвокультурологічний аналіз релігійних текстів. Схід, № 4(136), с. 56–61.
 • Ostaszczuk I. Kult świętych polsko-ukraińskiego pogranicza: na przykładzie kultu św. Jakuba Strepy. Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza. Tom VI. Gorzów Wielkopolski, s.101–111.
 • Остащук І. Б. 2015. Семіосфера тридентської Меси. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Щоквартальний спільний українсько-румунський науковий журнал. Чернівці-Сучава, №3 (7), с. 35–41.
 • Остащук І. Б. 2012. Сакральний символізм паломництва в західноєвропейському християнському дискурсі. Хортицький семінар: Сакральна географія і феномен паломництва: вітчизняний і світовий контекст. Зб. наук. пр. Запоріжжя: Дике Поле, c. 104–120.
 • Ostaszczuk I. Zapomniany język symboliki chrześcijańskiej: kulturalna damnatio memoriae w dyskursie postmodernistycznym. Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, s. 115–121.
Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах