Контакти

 kadi.fshn@kubg.edu.ua

 м. Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 417

0F4A71C1E0BC46C2AAA6D904919A4658-Olha-Viktorivna-Zaitseva
Контактна інформація

098-087-80-23
o.zaitseva@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 417

Зайцева Ольга Вікторівна

Молодший науковий співробітник

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Забезпечення проведення наукових досліджень, наукова обробка археологічних матеріалів.

Переклади, пов’язані з роботою лабораторії. Обробка та наповнення електронної бібліотеки з археології.  

Біографія

Участь у польових дослідженнях

2012-2014

Розкопки поселень-протоміст трипільської культури:

Небелівка (Кіровоградська область),

Майданецьке – Черкаська область.

Публікації

Наукові праці

Зайцева О.В. «Замкова церква в Меджибожі» / О.В. Зайцева, В.С. Рудь // Opus mixtum. I Наукові читання. – К., 2013. – С. 81-84.

Зайцева О.В. «Дерев’яні храми Вінниччини: до історіографії питання» / О.В. Зайцева, В.С. Рудь // Opus mixtum. II Наукові читання. – К., 2014. – С. 56-64.

Зайцева О.В. «Дерев’яні храми Вінниччини: до історіографії питання» / О.В. Зайцева, В.С. Рудь // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства –Хмельницький, 2015 – С. 200- 210.

Зайцева О.В. Ремарки «застаріле» та «рідковживане» у словниках української мови другої половини ХХ ст. – поч. ХІХ ст. / О. В. Зайцева // Магістеріум НаУКМА. Мовознавчі студії. – К., 2009. – Вип. 37. – С. 30-37.

Зайцева О.В. Історія формування системи ремарок у словниках української мови / О. В. Зайцева // Наукові праці ЧДУ імені Петра Могили. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв, 2012. – С. 36-39.

Зайцева О.В. Комп’ютерна програма «Glossa» - засіб систематизації та аналізу стильово-стилістичних ремарок / О. В. Зайцева // Слов’янський збірник. Випуск XVII. Частина 1. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 244-249.

Зайцева О.В. Історія формування системи ремарок у словниках нової української літературної мови / О. В. Зайцева // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 24-26 квітня 2012 року. – К.: ІУМ НАНУ, 2012. – С. 283.

Зайцева О.В. История формирования системы помет в словарях украинского языка / О. В. Зайцева // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2012.

Зайцева О.В. До питання про «просторічну» лексику / О. В. Зайцева // Наук. записки / Ніжин. держ. пед. ун-т. Філологічні науки. – Ніжин, 2013. – Кн. 1. – С. 199-205.

Зайцева О.В. Ремарка як лексикографічна категорія / О. В. Зайцева //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014 – С. 167 – 173.

Зайцева О.В. Ремарка «фамільярне» у словниках української мови другої половини ХХ – поч. ХХІ ст. / О. В. Зайцева // Studia Linguistica. – К., 2014. – Вип. 8. – С. 488-494.

 

Професійний і науковий інтерес

Дослідження пам’яток трипільської культури, дослідження сакральної архітектури України XVI-XIX cт., українська філологія  

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах