Контакти

 kadi.fshn@kubg.edu.ua

 м. Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 417

hoshko1
Контактна інформація

099-545-94-97
t.hoshko@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 417

Гошко Тетяна Юріївна

Старший науковий співробітник

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат історичних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Організація та проведення аналітико-технологічних та експериментальних досліджень 

Біографія

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

Металеві вироби з Гордіївки / Березанська С.С., Клочко В.І. та ін // Гордіївський могильник, К. 2011 ‑ С. 151-236

Гошко Т.Ю. Металообробка у населення Правобережної Лісостепової України за доби пізньої бронзи. Київ, 2011. – 146 с.

Статті

Гошко Т.Ю. Исследования курганов на Сиверском Донце / Братченко С.Н., Гершкович Я.П., Константинеску Л.Н., Гошко Т.Ю. Левченко В.Н., Смирнов А.М., Швецов М.Л., Шкарбан А.С. //АО 1978 г. –М., –1979. –С.307.

Гошко Т.Ю. Черняховская гончарная мастерская из с. Завадовка / Бидзиля В.И.,Воляник В.К., Гошко Т.Ю. // Использование методов естественных наук в археологии. –К., 1981. –С.113-130.

Гошко Т.Ю.Технологія виготовлення бронзових ножів з Гордіївського могильника//Стародавнє виробництво на території України. –К.:Наук. думка, –1992. –С. 60 – 67.

Отрощенко В.В., Гошко Т.Ю. Погребения киммерийцев в катакомбных и подбойных сооружениях // СА.–1986. –№1. –С.168–184

Гошко Т.Ю. Технология изготовления бронзовых изделий из Гордиевки.// Das Grаberfeld von Hordeevka // AE.–Band 5. –Gцttingen, –1998. –С. 49– 76.

Гошко Т.Ю. Кольоровий метал з кімерійського поховання поблизу с. Квітки

Стародавнє виробництво на території України. –К.:Наук. думка, –1992. –С.67–71

Goshko T.Yu. Technological characteristics of Bronze items from the Gordiyivka Burial Ground on the Southern Bug river Vschodoslovensky Pravek. Special Issue. –Koљice, –1999. –S. 187 – 191.

Гошко Т.Ю. Про технологію виготовлення браслетів з Гордіївського могильника // Археологія. –2000. –№ 4. –С. 68 – 72.

Гошко Т.Ю. Про металообробку на Київщині за доби пізньої бронзи // Етнокультурні процеси в Середньому Подніпров’ї за матеріалами археоло-гічних досліджень. –Фас-тів: Знання, –2001. –С.13 – 14.

Гошко Т.Ю. Технологічне дослідження бронзових виробів із Малополовецького-3 // Сучасні проблеми археології. К., –2002. –С.64–65.

Металообробка на Київщині за доби пізньої бронзи // Археологія. – 2004. –№2. –С.103 – 110.

Гошко Т.Ю. Два бронзових вироби з фондів національного музею історії України // На пошану Софії Станіславівни Березанської. –К., 2005. – С.235-240.

Гошко Т.Ю. Метал пізньої бронзи з Тернопільського краєзнавчого музею.// Археологія. –2006. –№2. –С.77 – 85.

Гошко Т.Ю. Маркус І., Охріменко Г.Найдавніші металеві сокири з Волині // Метафора спільного дому. Матеріали наук. конф.–Ізяслав, 2006. –С.4 – 6.

Воскова модель в ливарництві за доби пізньої бронзи.// Археологія, 2010, № 4, с. 101 - 107

Гошко Т.Ю. Трачук О.В. Дослідження металургійного процесу виплавлення міді методом моделювання // Експериментальна археологія: завдання, методи, моделювання. ‑К. Вид-во Ліра-К, 2011. ‑ С. 93‑103.

Гошко Т.Ю. Лысенко С.Д., Макарович П., Лысенко С.С. Гошко Т.Ю. Металлические изделия из кургана комаровской культуры могильника Буковна // Археологія і давня історія України.‑Вип. 8. Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження. –К. ‑2012. с.38‑42.

Гошко Т.Ю. Гордіївські шпильки // Матеріали та дослід-ження з археології Східної України. Луганськ, 2007.-с.248 – 253Досліди з лиття бронзи // Експериментальна археологія: досвід моделювання об’єктів та виробництв. Археологія і давня історія України. Вип. 10. – С. 201 ‑206.

Кравченко Е.А, Гошко Т.Ю. Раннє залізо у Північному Причорномор’ї технологія і традиція. Експериментальна археологія: досвід моделювання об’єктів та виробництв // Археологія і давня історія України. Вип. 10. С.100 ‑105.

Гошко Т.Ю. Элементарный состав руд, отбросов и отходов производства из мастерской на поселении Уч-Баш

Гошко Т.Ю. Приложение к стат. Э.А. Кравченко «Раннее железо в Северном Причерноморье и поселение Уч-Баш: технология и традиции»// Российский археологический ежегодник. -2013, №3. –С.284‑285.

Гошко Т.Ю. Первые результаты рентгено-флуоресцентного анализа химического состава каменных артефактов и других образцов Меджибожа // Місцезнаходження Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини. Науковий вісник «Меджибіж» , №1, ч.2, 2014—С.105—110.

Гошко Т.Ю. Элементарный состав руд, остатков производства железа и бронзовых изделий // Кравченко Э.А., Горбаненко С.А., Горобец Л.В., Кройтор Р.В., Разумов С.Н., Сергеева М.С., Яниш Е.Ю. От бронзы к железу: хозяйство жителей Инкерманской долины / Е.Кравченко (ред.). - К.: ІА НАНУ, 2015 (33 п.л., в печати). Виготовлення жезла-стилета доби пізньої бронзи // Давні майстерні та виробництво у Вісло—Дніпровському регіоні. Наукові студії. Історико — краєзнавчий музей м. Винники, Інститут археології Жешувського університету.—Львів, 2015. ‑171‑183.

 

Професійний і науковий інтерес

Дослідження присвячені питанням походження, складу і технології виготовлення давніх виробів із кольорових металів від енеоліту до доби раннього заліза. Робота ґрунтується на природничих методах ‑ оптичній металографії, спектральному та рентгенофлуоресцентному аналізах.

Наукові інтереси поширюються на такі галузі як металургія міді, геохімічні дослідження археологічних знахідок із кольорових металів та мідних руд із родовищ України, моделювання процесу виплавлення міді та ливарництва.  

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах